Posted on

Eno NOME-Bhunt test

TuomariJudge Markku Bräyschy, ALO0no prize in beginner class

Haku: Työskentelyn alussa koira rikkoo riistan

Free search: Dog breaks the game at the beginning of the free search

Ohjattavuus:

Blind retrieve:

Paikallistamiskyky:

Marking:

Riistankäsittely: Hakutyön yhteydessä koira rikkoo riistan

Game handling: During free search the dog breaks the game

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Koesuoritus keskeytetään hakutyön yhteydessä tapahtuneeseen riistan murskautumiseen

General appearance:

The test ends because the game got broken during the free search

Kootut selitykset: Ohjaaja voi pilata kokeen täysin…

Excuses: The handler can ruin the test completely…

Posted on

Kaatamo NOME-Bhunt test

TuomariJudge Jouni Vimpeli, ALO22nd prize in beginners class

Haku: Tekee kattavaa hakua, mutta vaatii ohjaajan runsasta tukea. Koira voisi keskittyä selvästi paremmin itse hakutyöhön. Selvittää kuitenkin haun tehokkaasti.

Free search:

Ohjattavuus: Selvittää tehtävän helposti.

Blind retrieve:

Paikallistamiskyky: Koira havaitsee molemmat pudotukset ja noutaa jälkimmäisen nopeasti. Muistaa myös ensimmäisen ja noutaa riistan ohjaajan pienellä tuella.

Marking:

Riistankäsittely: Hyvää koko kokeen ajan.

Game handling:

Jäljestämiskyky: Koira ei selvitä tehtävää tänään.

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Tarkkaavainen laukausten aikana

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Hyvällä vauhdilla työtä tekevä koira, joka tekee töitä tehokkaasti ja jaksaa työskennellä pitkään. Valitettavasti koira ei selvitä jälkitehtävää ja tämä laskee palkintosijaa.

General appearance:

Kootut selitykset:

Excuses:

Posted on

Siilinjärvi NOME-Bhunt test

TuomariJudge Vesa Hietikko, ALO33rd prize in beginners class

Haku: Aloittaa haun hyvällä tyylillä tuoden nopeasti muutaman riistan. Loppua kohden työmotivaatio laskee selvästi ja hausta tulee tehotonta.

Free search:

Ohjattavuus: Koira etenee hyvällä linjalla riistalle.

Blind retrieve:

Paikallistamiskyky: Muistaa kaikki pudotukset hyvin.

Marking:

Riistankäsittely: Hyvät otteet, hyvät palautukset.

Game handling:

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Pysyy rauhallisena paikoillaan laukausten aikana.

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Koira suorittaa paikallistamistehtävät varmasti, on myös ohjattavissa. Haun selvä tehottomuus pudottaa koiran palkintosijoja selvästi.

General appearance:

Kootut selitykset:

Excuses:

Posted on

Uurainen NOME-Bhunt test

TuomariJudge Ossi Kähärä, ALO33rd prize in beginners class

Haku: Kattaa aluetta hyvin. Sopiva vauhti, hyvä into. Löytää kaikki riistat.

Free search:

Ohjattavuus: Helposti ohjattavissa, lähtee hyvin linjalle ja selvittää tehtävän.

Blind retrieve:

Paikallistamiskyky: Selvittää 1-markkeerauksen. On levoton 2-markkeerauksen aikana eikä saa havaintoa toisesta heitosta. Noutaa ainoastaan ensiksi heitetyn.

Marking:

Riistankäsittely: Muutama pudotus luovutusvaiheessa. Pehmeä suu, palauttaa hyvin.

Game handling:

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Seuraa hyvin tehtävien välillä.

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Ylivirittynyt koira, jonka pitäisi olla rauhallisempi tehtävien alussa. Ohjautuu hyvin. Palkintosijaan vaikuttaa epäonnistunut paikallistamistehtävä ja puutteet riistan käsittelyssä.

General appearance:

Kootut selitykset:

Excuses:

Posted on

Leppävirta NOME-Bhunt test

TuomariJudge A-P Fontell, ALO33rd prize in beginners class

Haku: Koira aloittaa haun mukavasti. Aika ajoin lähteminen alueelle on hankalaa, mutta riistaa saadaan talteen riittävä määrä.

Free search:

Ohjattavuus: Maaohjaus: Saadaan riistalle, mutta vaatii jonkun verran ohjaamista. Vesiohjaus: Helppo suoritus.

Blind retrieve:

Paikallistamiskyky: 1.markkeeraus: Suorittaa tehtävän haulla. 2.markkeeraus: Näkee selvästi 1. pudotuksen ja myös noutaa sen, toisesta ei mitään kuvaa ja riista jää maastoon.

Marking:

Riistankäsittely: Hyvä

Game handling:

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Toiminnanhaluinen nuori uros. Selvittää ohjaustehtävät. Markkeeraustehtävissä koira voisi olla suoraviivaisempi. Tämä puute johtaa siihen, että kaksoismarkkeeraus epäonnistuu. Puutteet markkeerauksessa sekä hakuun lähteminen pudottavat koiran palkintosijaa.

General appearance:

Kootut selitykset:

Excuses:

Posted on

Kerimäki NOME-Bhunt test

TuomariJudge A-P Fontell, ALO22nd prize in beginners class

Haku: Aloittaa haun reippaasti. Löytää 3 riistaa nopeasti. Haun lopussa koira alkaa pyörimään etuosassa ja riistaa jää löytymättä.

Free search: Starts with good drive and finds 3 game quickly. In the end dogs starts to circle in the front area and does not find any more game.

Ohjattavuus: Selvittää tehtävän mutta voisi olla suoraiivaisempi.

Blind retrieve: Clears the task but could be more direct.

Paikallistamiskyky: Ykkösmarkkeeraus: Selvittää tehtävän nopeasti. Kakkosmarkkeeraus: Näkee molemmat pudotukset ja noutaa varmasti.

Marking: Single mark: completes the task quickly. Double: Sees both birds fall and retrieves them confidently.

Riistankäsittely: Vedestä tuotavat riistat koira pudottelee. Maalta tuodut riistat koira luovuttaa ohjaajan käteen. Koiralla hyvät otteet riistasta.

Game handling: Drops game that is returned from water. Returns game from land to handler. Good grip.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: RL: Rauhallinen ja tarkkaavainen.

Other qualities: Reaction to shot: calm and alert.

Yleisvaikutelma: Toiminnanhaluinen koira joka selvittää kokeen kaikki osa-alueet. Puutteet haun tehokkuudessa pudottavat palkintosijaa.

General appearance: An enthusiastic dog that clears all tasks in the test. Lacking effectiveness in free search reduces the prize.

Kootut selitykset: Edellisen nollan jälkeen aivan loistava paluu Topin omalle tasolle – jopa niin että haku oli parasta mitä olen koskaan kokeessa nähnyt. Haku ei ollut helppo, sillä se osoittautui kompastuskiveksi monelle koiralle kokeessa vaikka maasto ei erityisen haastavaa ollutkaan. Kakkosmarkkeerauksessa Topi oli harvinaisen flättimäinen – suoraviivaisuutta jälkimmäisestä noudosta puuttui ja A-P totesikin, että vain flätti voisi muistaa noin haetun markkeerauksen. Haun osalta olen tyytyväinen, että Topi on selkeästi jo keksinyt mitä haussa pitää tehdä – nyt vain hajuja ei sattunut sopivasti nenään.

Excuses: After the last 0 this was an excellent return back to Topi’s own level – even so that his free search was the best that I’ve seen from him in a test. The free search was not easy, it proved to be the stumbling point of many dogs even though the terrain wasn’t all that difficult. In the double mark Topi was uncharacteristically flatcoated and didn’t return the second bird directly but in a way that the judge described as “only a flatcoat would remember the bird that way.” I’m really satisfied with what Topi showed in his free search, he has finally figured out what the task is about – now he just didn’t manage to get the scents from the last two birds.

Posted on

Kouvola NOME-Bhunt test

Tuomari Judge Ari-Pekka Fontell, ALO0no prize in beginners class

Haku: Haku ei käynnisty tänään ollenkaan.

Free search: Doen’t do free search at all today.

Ohjattavuus: Hienosti ohjattavissa.

Blind retrieve: Is nicely guidable.

Paikallistamiskyky: Mark[keeraus] maa: näkee hyvin pudotuksen ja noutaa linnun. Mark[keeraus] vesi: näkee selvästi pudotuksen, itseluottamus ei riitä linnun noutamiseen.

Marking: Marking at land: sees the bird dropp well and retrieves it. Marking at water: sees the bird fall, not enough self confidence to retrieve it.

Riistankäsittely: Hyvä riistankäsittelijä. Luovutukset voisivat olla huolellisemmat.

Game handling: Handles game well. Should be more precise with the returns.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Hyvällä vauhdilla työskentelevä uros. Selvittää ohjaustehtävän sekä maa mark[keerauksen]. Itseluottamuksen puute näkyy tänään vesi mark[keerauksessa] ja hakutehtävässä. Tämä pudottaa koiran pois palkinnoilta.

General appearance: A dog that works with good speed. Clears the blind retrieve and marking from the land. The lack of self confidence affects the water marking and free search. This causes the dog to get no prize.

Kootut selitykset: Tarvitsee lisää hakutreeniä kosteikkoalueilla…

Excuses: Needs more training in the wetlands…

Posted on

Kaatamo, Liperi NOME-Bhunt test

TuomariJudge Markku Bräyschy, tulos ALO-3result 3 prize in novice class

Haku: Vaihtelevalla innolla hakua tehnyt koira, jota joudutaan painamaan hakualueelle.

Free search: Dog searches with varying enthusiasm and needs some pressure to enter the area.

Ohjattavuus: Selvittä tehtävän, joskin on raskaasti ohjattavissa.

Blind retrieve: Clears the task, but needs quite a bit of handling.

Paikallistamiskyky: Nopea suoraviivainen suoritus.

Marking: Fast and straightforward (double)

Riistankäsittely: Vesialueelta noutamiaan riistoja pudottelee.

Game handling: Drops game retrieved from water.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Hieman vaikeasti hallinnassa.

Other qualities: Slightly hard to control.

Yleisvaikutelma: Vaihtelevalla innolla kokeessa työskennellyt koira, jonka koesuorituksen kokonaisuutta heikentää raskas ohjattavuus ja hieman tehottomaksi jäänyt hakutyöskentely.

General appearance: Dog that works with varying enthusiasm and the whole is marred by the amount of handling required in the blind and slightly inefficient free search.

Kootut selitykset: Topista löytyi sitten showmies. Ja tosiasia on, että selkeä kompastuskivi on tyhjänä palaaminen ohjaajan luo. Haku oli tyydyttävää, markkeerauksissa teki itse asiassa kolmosmarkkeerauksen (vaikka sitä ei vaadittu). Ohjaus oli työläs kun koiran mielikuva poikkesi todellisuudesta ja vauhtia oli hieman liikaakin. Hakua pitää selvästi talven aikana selvästi treenata kuten myös viilata jo pilkkuakin hallittavuuden suhteen.

Excuses: Well, who knew that there’s a little show-man in Topi? And the truth is that he has real trouble returning to his handler without game. I’m reasonably satisfied with his free search and he in fact made a triple mark (even though it wasn’t required). The blind needed a lot of handling because his idea of where the game is was not the same as reality and he is just too fast for his own good. Free search and nit-picking in control issues are things we need to really work on during winter.

Posted on

Ruokolahti NOME-Bhunt test

Vesa Hietikko, ALO0no prize in beginners class

Haku:

Free search:

Ohjattavuus: Koiran ohjaustehtävä onnistuu vasta usean yrityksen jälkeen ja ohjattavuus ei ole riittävä.

Blind retrieve: Dog completes the task only after several attempts and controllability is not adequate.

Paikallistamiskyky: Näkee pudotukset. Ei muista toista pudotuspaikkaa.

Marking: Sees both birds in double. Doesn’t remember second location.

Riistankäsittely:

Game handling:

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Erittäin innokas koira, jonka koe alkaa ylivireisessä mielentilassa. Ohjaus / paikallistamistehtävän epäonnistuminen keskeyttää kokeen.

General appearance: Very enthusiastic dog, whose test starts in a high strung state. Failures in blind and marks cause the test to be failed.

Kootut selitykset: Topi ehti jo odotuspaikalla lähes nukahtaa ja ponkaisi täyteen vireeseen kun seuraava-huuto kuului. Olisi pitänyt vain edetä hitaammin eteenpäin ja rauhoitella siinä välissä koiraa sopivasti. Mutta ohjaajanakin mokasin kun luotin liikaa vino-ohjaukseen enkä ohjannut heti alusta varman päälle…

Excuses: Topi almost fell asleep while waiting for his turn and when the call for next came he went from 0 to 100. I should have walked to the test site a bit slower and taken more time to calm him down. But my over-confidence in the blind also was a problem – I should have handled him more carefully…

Posted on

Nurmes NOME-Bhunt test

Tobina Nyman, ALO22nd prize in beginners class

Haku: Kattaa hyvin tämän puoleisen alueen, selviä ongelmia lähteä ohjaajan luonta. Kun erkanee, käyttää hyvin vainuaan. Tänään jonkun verran sijaistoimintoja ohjaajan lähettyvillä.

Free search: Covers this side of the area well, clear problems in moving away from handler. When does move away, uses his scenting ability well. Today some stress relief activity when near his handler.

Ohjattavuus: Selvittää ohjaustehtävän. On selvästi hallittavissa.

Blind retrieve: Clears the task. Is clearly controllable.

Paikallistamiskyky: Selvittää molemmat ykköset määrätietoisesti.

Marking: Clears both singles with drive.

Riistankäsittely: Oma-alotteiset talteenotot, hyvät palautukset, pientä toivomista luovutuksissa.

Game handling: Picks up game spontaneously, good returns, some work to be done in giving up the game.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Ui mielellään. Tarkkaavainen ammuttaessa.

Other qualities: Likes to swim. Alert at shot.

Yleisvaikutelma: Työskentelyhaluinen koira, joka on hyvin ohjaajan hallinnassa. Hyvä markkeeraaja. Tänään valitettavasti hakuun lähtemisen ongelmat (lähtöjen jälkeen tekee hyvää työtä) pudottaa koiran parhaalta palkintosijalta.

General appearance: An enthusiastic worker, who his well controlled by his handler. Good marker. Today unfortunately the problems in getting started with free search drop the dog from the highest award.

Kootut selitykset: Vaikka Topi saikin moitetta hakutyöskentelystään, oli työskentely haussa parempaa kuin useassa edeltävässä treenissä, joten loppupelissä ei voi olla kuin tyytyväinen. Ohjaus ja markkeeraukset olivat varsin varmoja, mutta silti nuoreksi koiraksi ensimmäisessä startissa piti mielestäni hyvin pakan koossa. Tästä on hyvä jatkaa.

Excuses: Even though Topi’s free search was the problem, it was much better now than in many of our previous training sessions, so I can only be satisfied. The blind and marks were solid, but still for a young dog in his first test he handled the pressure well. A very good starting point.