Posted on

Eno NOME-Bhunt test

TuomariJudge Markku Bräyschy, ALO0no prize in beginner class

Haku: Työskentelyn alussa koira rikkoo riistan

Free search: Dog breaks the game at the beginning of the free search

Ohjattavuus:

Blind retrieve:

Paikallistamiskyky:

Marking:

Riistankäsittely: Hakutyön yhteydessä koira rikkoo riistan

Game handling: During free search the dog breaks the game

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Koesuoritus keskeytetään hakutyön yhteydessä tapahtuneeseen riistan murskautumiseen

General appearance:

The test ends because the game got broken during the free search

Kootut selitykset: Ohjaaja voi pilata kokeen täysin…

Excuses: The handler can ruin the test completely…

Posted on

Helsinki KV, MV 2014INT, WDS 2014

Michael Gadsby (UK), VAL ERICH EXC

Nice head and expression. Good neck. Good front. Well angulated rear. Would like him to be a little more racy. Powerfull rear. Very good front. Easy profile movement with good reach and drive.

Mukava pää ja ilme. Hyvä kaula. Hyvä etuosa. Hyvin kulmautunut takaosa. Toivoisin hänen olevan hieman sporttisempi. Voimakas takaosa. Erittäin hyvä etuosa. Vaivaton sivuliike, jossa hyvä ulottuvuus ja draivi.

Posted on

Hamina KVINT

Hannele Jokisilta, VAL ERI2CH EXC2

Sopivan kokoinen uros, joka saisi osoittaa hieman enemmän itseluottamusta. Kaunis pää. Riittävä kaula. Sopusuhtaisesti kulmautunut ja kokoon sopiva luusto, mutta voisi olla hieman raajakkaampi. Hyvä runko, kaunis karva. Liikkeessä rentoutuu. Liikkuu sivulta hyvin. Hieman pehmeät kintereet.

Male with correct size. Could show a bit more self-confidence. Beautiful head. Balanced angulations and proper bones for the size, but could have a bit more height in legs. Good body, beautiful coat. Relaxes while moving. Moves well from the side. A slight softness in hocks.

Posted on

Hyvinkää SSKN ry:n ENFCR Speciality

Victoria Stibble-Willis, KÄY EHWork VG

What a lovely happy boy. A lovely head, lovely dark eye. His mouth is incorrect. Very well balanced dog with very good front construction. Moved very well.

Kuinka ihana iloinen poika. Ihana pää, ihanat tummat silmät. Virheellinen suu. Erittäin tasapainoinen uros, jolla erittäin hyvä etuosan rakenne. Liikkui erittäin hyvin.

Posted on

Kaatamo NOME-Bhunt test

TuomariJudge Jouni Vimpeli, ALO22nd prize in beginners class

Haku: Tekee kattavaa hakua, mutta vaatii ohjaajan runsasta tukea. Koira voisi keskittyä selvästi paremmin itse hakutyöhön. Selvittää kuitenkin haun tehokkaasti.

Free search:

Ohjattavuus: Selvittää tehtävän helposti.

Blind retrieve:

Paikallistamiskyky: Koira havaitsee molemmat pudotukset ja noutaa jälkimmäisen nopeasti. Muistaa myös ensimmäisen ja noutaa riistan ohjaajan pienellä tuella.

Marking:

Riistankäsittely: Hyvää koko kokeen ajan.

Game handling:

Jäljestämiskyky: Koira ei selvitä tehtävää tänään.

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Tarkkaavainen laukausten aikana

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Hyvällä vauhdilla työtä tekevä koira, joka tekee töitä tehokkaasti ja jaksaa työskennellä pitkään. Valitettavasti koira ei selvitä jälkitehtävää ja tämä laskee palkintosijaa.

General appearance:

Kootut selitykset:

Excuses:

Posted on

Siilinjärvi NOME-Bhunt test

TuomariJudge Vesa Hietikko, ALO33rd prize in beginners class

Haku: Aloittaa haun hyvällä tyylillä tuoden nopeasti muutaman riistan. Loppua kohden työmotivaatio laskee selvästi ja hausta tulee tehotonta.

Free search:

Ohjattavuus: Koira etenee hyvällä linjalla riistalle.

Blind retrieve:

Paikallistamiskyky: Muistaa kaikki pudotukset hyvin.

Marking:

Riistankäsittely: Hyvät otteet, hyvät palautukset.

Game handling:

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Pysyy rauhallisena paikoillaan laukausten aikana.

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Koira suorittaa paikallistamistehtävät varmasti, on myös ohjattavissa. Haun selvä tehottomuus pudottaa koiran palkintosijoja selvästi.

General appearance:

Kootut selitykset:

Excuses:

Posted on

Uurainen NOME-Bhunt test

TuomariJudge Ossi Kähärä, ALO33rd prize in beginners class

Haku: Kattaa aluetta hyvin. Sopiva vauhti, hyvä into. Löytää kaikki riistat.

Free search:

Ohjattavuus: Helposti ohjattavissa, lähtee hyvin linjalle ja selvittää tehtävän.

Blind retrieve:

Paikallistamiskyky: Selvittää 1-markkeerauksen. On levoton 2-markkeerauksen aikana eikä saa havaintoa toisesta heitosta. Noutaa ainoastaan ensiksi heitetyn.

Marking:

Riistankäsittely: Muutama pudotus luovutusvaiheessa. Pehmeä suu, palauttaa hyvin.

Game handling:

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Seuraa hyvin tehtävien välillä.

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Ylivirittynyt koira, jonka pitäisi olla rauhallisempi tehtävien alussa. Ohjautuu hyvin. Palkintosijaan vaikuttaa epäonnistunut paikallistamistehtävä ja puutteet riistan käsittelyssä.

General appearance:

Kootut selitykset:

Excuses:

Posted on

Leppävirta NOME-Bhunt test

TuomariJudge A-P Fontell, ALO33rd prize in beginners class

Haku: Koira aloittaa haun mukavasti. Aika ajoin lähteminen alueelle on hankalaa, mutta riistaa saadaan talteen riittävä määrä.

Free search:

Ohjattavuus: Maaohjaus: Saadaan riistalle, mutta vaatii jonkun verran ohjaamista. Vesiohjaus: Helppo suoritus.

Blind retrieve:

Paikallistamiskyky: 1.markkeeraus: Suorittaa tehtävän haulla. 2.markkeeraus: Näkee selvästi 1. pudotuksen ja myös noutaa sen, toisesta ei mitään kuvaa ja riista jää maastoon.

Marking:

Riistankäsittely: Hyvä

Game handling:

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Toiminnanhaluinen nuori uros. Selvittää ohjaustehtävät. Markkeeraustehtävissä koira voisi olla suoraviivaisempi. Tämä puute johtaa siihen, että kaksoismarkkeeraus epäonnistuu. Puutteet markkeerauksessa sekä hakuun lähteminen pudottavat koiran palkintosijaa.

General appearance:

Kootut selitykset:

Excuses:

Posted on

Kerimäki NOME-Bhunt test

TuomariJudge A-P Fontell, ALO22nd prize in beginners class

Haku: Aloittaa haun reippaasti. Löytää 3 riistaa nopeasti. Haun lopussa koira alkaa pyörimään etuosassa ja riistaa jää löytymättä.

Free search: Starts with good drive and finds 3 game quickly. In the end dogs starts to circle in the front area and does not find any more game.

Ohjattavuus: Selvittää tehtävän mutta voisi olla suoraiivaisempi.

Blind retrieve: Clears the task but could be more direct.

Paikallistamiskyky: Ykkösmarkkeeraus: Selvittää tehtävän nopeasti. Kakkosmarkkeeraus: Näkee molemmat pudotukset ja noutaa varmasti.

Marking: Single mark: completes the task quickly. Double: Sees both birds fall and retrieves them confidently.

Riistankäsittely: Vedestä tuotavat riistat koira pudottelee. Maalta tuodut riistat koira luovuttaa ohjaajan käteen. Koiralla hyvät otteet riistasta.

Game handling: Drops game that is returned from water. Returns game from land to handler. Good grip.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: RL: Rauhallinen ja tarkkaavainen.

Other qualities: Reaction to shot: calm and alert.

Yleisvaikutelma: Toiminnanhaluinen koira joka selvittää kokeen kaikki osa-alueet. Puutteet haun tehokkuudessa pudottavat palkintosijaa.

General appearance: An enthusiastic dog that clears all tasks in the test. Lacking effectiveness in free search reduces the prize.

Kootut selitykset: Edellisen nollan jälkeen aivan loistava paluu Topin omalle tasolle – jopa niin että haku oli parasta mitä olen koskaan kokeessa nähnyt. Haku ei ollut helppo, sillä se osoittautui kompastuskiveksi monelle koiralle kokeessa vaikka maasto ei erityisen haastavaa ollutkaan. Kakkosmarkkeerauksessa Topi oli harvinaisen flättimäinen – suoraviivaisuutta jälkimmäisestä noudosta puuttui ja A-P totesikin, että vain flätti voisi muistaa noin haetun markkeerauksen. Haun osalta olen tyytyväinen, että Topi on selkeästi jo keksinyt mitä haussa pitää tehdä – nyt vain hajuja ei sattunut sopivasti nenään.

Excuses: After the last 0 this was an excellent return back to Topi’s own level – even so that his free search was the best that I’ve seen from him in a test. The free search was not easy, it proved to be the stumbling point of many dogs even though the terrain wasn’t all that difficult. In the double mark Topi was uncharacteristically flatcoated and didn’t return the second bird directly but in a way that the judge described as “only a flatcoat would remember the bird that way.” I’m really satisfied with what Topi showed in his free search, he has finally figured out what the task is about – now he just didn’t manage to get the scents from the last two birds.

Posted on

Kouvola NOME-Bhunt test

Tuomari Judge Ari-Pekka Fontell, ALO0no prize in beginners class

Haku: Haku ei käynnisty tänään ollenkaan.

Free search: Doen’t do free search at all today.

Ohjattavuus: Hienosti ohjattavissa.

Blind retrieve: Is nicely guidable.

Paikallistamiskyky: Mark[keeraus] maa: näkee hyvin pudotuksen ja noutaa linnun. Mark[keeraus] vesi: näkee selvästi pudotuksen, itseluottamus ei riitä linnun noutamiseen.

Marking: Marking at land: sees the bird dropp well and retrieves it. Marking at water: sees the bird fall, not enough self confidence to retrieve it.

Riistankäsittely: Hyvä riistankäsittelijä. Luovutukset voisivat olla huolellisemmat.

Game handling: Handles game well. Should be more precise with the returns.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Hyvällä vauhdilla työskentelevä uros. Selvittää ohjaustehtävän sekä maa mark[keerauksen]. Itseluottamuksen puute näkyy tänään vesi mark[keerauksessa] ja hakutehtävässä. Tämä pudottaa koiran pois palkinnoilta.

General appearance: A dog that works with good speed. Clears the blind retrieve and marking from the land. The lack of self confidence affects the water marking and free search. This causes the dog to get no prize.

Kootut selitykset: Tarvitsee lisää hakutreeniä kosteikkoalueilla…

Excuses: Needs more training in the wetlands…