Posted on

Mikkeli KVINT

Helteinen näyttelypäivä Mikkelin raviradalla. Topille tulokseksi KÄY EH-3. Tuomarina Paula Rekiranta.Very hot show day at Mikkeli hippodrome. Topi’s result was Very good and he was placed third in working class. The judge was Paula Rekiranta.

Posted on

Mikkeli KVINT

Paula Rekiranta, KÄY-EH, KÄK-3Very good and placed third in working class

Erit[täin] hyvä tyyppinen, tiivisrunkoinen uros. Hieman kapea, mutta oikealinjainen pää. Hyvä ilme. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvä rinnan syvyys, tiivis lanne. Oikein kulm[autuut] takaosa. Liikkuu edestä hyvin, mutta takaa kovin kinnerahtaasti.

Very good type of dog with compact body. Slightly narrow head but has correct lines. Good expression. Good neck and forechest. Good depth of ribcage, compact loin. Correctly angulated hind legs. Moves well from the front but quite cow hooked from behind.

Posted on

Nurmes NOME-Bhunt test

Tänään oli Topin ensimmäinen startti NOME-kokeessa. Topi suoritti kaikki annetut tehtävät ja sai tulokseksi ALO2! Tuomarina oli Tobina Nyman.
Today was Topi’s first start in a hunt test. Topi comleted every task and got 2nd prize in beginners class! The judge was Tobina Nyman.

Posted on

Nurmes NOME-Bhunt test

Tobina Nyman, ALO22nd prize in beginners class

Haku: Kattaa hyvin tämän puoleisen alueen, selviä ongelmia lähteä ohjaajan luonta. Kun erkanee, käyttää hyvin vainuaan. Tänään jonkun verran sijaistoimintoja ohjaajan lähettyvillä.

Free search: Covers this side of the area well, clear problems in moving away from handler. When does move away, uses his scenting ability well. Today some stress relief activity when near his handler.

Ohjattavuus: Selvittää ohjaustehtävän. On selvästi hallittavissa.

Blind retrieve: Clears the task. Is clearly controllable.

Paikallistamiskyky: Selvittää molemmat ykköset määrätietoisesti.

Marking: Clears both singles with drive.

Riistankäsittely: Oma-alotteiset talteenotot, hyvät palautukset, pientä toivomista luovutuksissa.

Game handling: Picks up game spontaneously, good returns, some work to be done in giving up the game.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Ui mielellään. Tarkkaavainen ammuttaessa.

Other qualities: Likes to swim. Alert at shot.

Yleisvaikutelma: Työskentelyhaluinen koira, joka on hyvin ohjaajan hallinnassa. Hyvä markkeeraaja. Tänään valitettavasti hakuun lähtemisen ongelmat (lähtöjen jälkeen tekee hyvää työtä) pudottaa koiran parhaalta palkintosijalta.

General appearance: An enthusiastic worker, who his well controlled by his handler. Good marker. Today unfortunately the problems in getting started with free search drop the dog from the highest award.

Kootut selitykset: Vaikka Topi saikin moitetta hakutyöskentelystään, oli työskentely haussa parempaa kuin useassa edeltävässä treenissä, joten loppupelissä ei voi olla kuin tyytyväinen. Ohjaus ja markkeeraukset olivat varsin varmoja, mutta silti nuoreksi koiraksi ensimmäisessä startissa piti mielestäni hyvin pakan koossa. Tästä on hyvä jatkaa.

Excuses: Even though Topi’s free search was the problem, it was much better now than in many of our previous training sessions, so I can only be satisfied. The blind and marks were solid, but still for a young dog in his first test he handled the pressure well. A very good starting point.