Posted on

Kolvananuuro, GCJH3H

An abandoned farm

The Kolvananuuro cache is located just outside of the nature reserve. The nature reserve has been created to preserve a geological formation that is evidence of moving land masses and the latest ice age. Unfortunately we were running out of light so we didn’t have time to go wander around. More on Kolvananuuro sometime later when we have the time to go there.

Kätkö sijaitsee juuri Kolvananuuron luonnosuojelulalueen ulkopuolella. Luonnonsuojelualue on perustettu suojelemaan syvää rotkolaaksoa ja sen kasvustoa. Valitettavasti ilta alkoi jo hämärtyä emmekä ehtineet itse rotkolaaksoon. Mutta joskus myöhemmin selviämme sinnekin asti.

An abandoned farm

The cache itself is in an abandoned farmyard. The Finnish countryside, especially in North Karelia and other poorer areas, has many old farms that have been abandoned and left to ruin. We didn’t even see any evidence of fields near this old farm, so it must be decades since it has last been farmed. Our inquisitive natures lead us to explore inside the house. The old newspapers were dated to 1968. While it seems unlikely that the house would have been abandoned for almost 40 years, it certainly hasn’t been lived in for quite some time.

Itse kätkö on hylätyn maatilan pihapiirissä. Pihapiiri on hyvä esimerkki lukuisista pienistä ja köyhistä tiloista, jotka ovat jääneet hylätyiksi vuosien saatossa Suomen maaseudulla. Tilan lähettyvillä ei näkynyt jälkiäkään pelloista, joten siellä ei varmasti ole viljelty mitään vuosikymmeniin. Luonnollisesti kolusimme tilan rakennuksia muutenkin kuin kätkön löytääksemme. Talossa olevat sanomalehdet olivat vuodelta 1968. Tuntuu vain oudolta, että talo oli ollut hylättynä lähes 40 vuotta. Moneen vuoteen siinä ei kuitenkaan ole ollut asutusta.

Ramin and Kassu investigating the farmhouseWhen we see, let alone visit, an abandoned house, we can’t help but wonder who was the last person to live here and what caused them to leave. Was it lovingly taken care of by an (older) couple until the realities of life and age forced them to move into town, or did it fall into disuse and ruin while the owner was somewhere drinking? Either way, it’s always sad to see an abandoned house – an enduring symbol of dead hopes and lost dreams…

Ramin and Kassu investigating the farmhouseAina kun näemme, saati sitten tutkimme, hylätyn talon jäämme miettimään talon viimeisiä asukkaita ja lähdön syytä. Huolehtiko talosta iäkäs pariskunta kunnes elämän ja iän tosiasiat pakottivat heidät muuttamaan kaupunkiin vai ajautuiko talo hunningolle omistajan ryypiskellessä ties missä? Oli syy mikä tahansa, on aina surullista nähdä hylätty talo – pysyvä merkki haudatuista toiveista ja kuolleista unelmista…

Just so we finish off without such heavy thoughts on our minds, nature again offered us a spectacular show of clouds and the setting sun.

Lopettaaksemme hieman mukavampiin tunnelmiin, kuva jälleen luonnon tarjoamasta kauneudesta auringonlaskun aikaan.

The evening clouds

We visited the cache on 12.8.2004. View cache details.Kätköllä kävimme 12.8.2004. Katso kätkön tiedot.