Posted on

Character testLuonnetesti, Pärnävaara

Kaulapannan kiristystäTightening the collar

Topi osallistui Kennelliiton luonnetestiin 10 minuutin varoitusajalla, kun petuutuksen vuoksi oli paikka vapautunut. Kokemus oli jälleen mukava ja tulos suunnilleen odotetun kaltainen. Tuomareina oli Wilhelmiina Virolainan ja Lea Kilpeläinen. Topille tulokseksi 112 pistettä ja +++Laukausvarma.Topi got to participate to a Finnish Kennel Club’s Character test with 10 minutes warning because there was shortage of dogs due to cancellations. The experience was nice and the result somewhat the one that we expected. The judges were Wilhelmiina Virolainen and Lea Kilpeläinen. Topi’s result was 112 points and +++ Gun shot proof (isn’t afraid of gun shots).

Posted on

Kaatamo Tendency trialNOU

Emil suoritti hyväksytysti noutajien taipumuskokeen, tuloksena siis NOU1. Tuomarina tänään oli Tuija Hukkanen.

Yleisvaikutelma: “Nuori koira, joka tänään selvittää kaikki sille annetut tehtävät. Koira osoittaa hyviä taipumuksia.”

Emil was qualified in field today and got result NOU1. The judge today was Tuija Hukkanen.

General appearance: “Young dog that today completes all tasks that are given to him. Dog displays good tendencies [as a retriever].”

Olemme todella ylpeitä tästä pienestä miehestä!We’re very proud of this little boy!

Posted on

Kaatamo, Tendency trialNOU

Tuija Hukkanen, hyväksytty.passed.

Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu ystävällisesti vieraisiin koiriin ja ihmisiin. Hyväksytty

Social behavior: Is friendly towards unfamiliar dogs and people. Passed

Uimahalu: Reippaasti veteen. Ui hyvin ja mielellään. Hyväksytty

Swimming: Enters water enthusiastically. Swims eagerly and well. Passed

Hakuinto: Hiukan aaltoilevalla tavalla hakutyötä tehnyt koira, joka kuitenkin saa mukavasti riistaa ylös. Hyväksytty

Search eagerness: Free search done with slightly wavering tempo, but picks up game nicely. Passed

Noutohalu: Koira “roikkuu” maariistojen päällä, mutta kuitenkin ottaa ne kaikki oma-aloitteisesti ylös. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Dogs “hangs” at the game on the ground, but picks them all up without prompting. Passed

Nouto-ote: Hyvä. Hyväksytty

Retrieve grip: Good. Passed

Palauttaminen: Pääsääntöisesti ohjaajalle. Hyväksytty

Returns: Mostly to handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen ja kiinnostunut. Hyväksytty

Reaction to shot: Alert and interested. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Hyvät tehtävien suorittamiseen. Hyväksytty

Self-confidence and initiative: Good to complete all tasks. Passed

Yhteistyö: Hyvä. Hyväkäsytty

Cooperation: Good. Passed

Yleisvaikutelma: Nuori noutaja, joka tänään selvittää kaikki sille annetut tehtävät. Koira osoittaa hyviä taipumuksia.

General appearance: Young dog that today completes all tasks that are given to him. Dog displays good tendencies [as a retriever].

Kootut selitykset: Veneestä heitetty markkeeraus meni liian lähelle vastarantaa, joten Emil nousi vastarannalle. Palautti kuitenkin lokin mallikkaasti käteen seisottuaan pienen hetken ensin vastarannalla. Hakuruudussa ollessaan Emil kävi katselemassa rannalla puussa roikkuvia lokkeja, josko ne saisi sieltä mukaansa…

Excuses: The mark thrown from the boat went too close to the opposite shore, so Emil swam there. After a moment of standing on the opposite shore, he swam back and returned the seagull without fault. During the free search, Emil returned to the gulls hanging on the trees to check if he could retrieve them too….

Posted on

Taivalkoski RNGroup show

Elena Ruskovaara, KÄY-ERI, KÄK-1, SA, PU-1, SERT, ROP, RYP-3 (ryhmätuomari Hannele Jokisilta)Excellent and placed first in working class, CQ, Best male, CAC, BOB, BIG-3 (group judge Hannele Jokisilta)

Erinomainen tyyppi, koko ja linjat. Tasapainoisesti rakentunut reipas uros. Hyvä runko, luusto ja käpälät. Hyvä pään malli, tarpeeksi otsapengertä. Keskiruskeat silmät. Liikkuu hyvin kaikilta suunnilta katsottuna. Hyvä kunto.

Excellent type, size and outline. Evenly built brave male. Good body, bones and paws. Well shaped head with enough stop. Medium brown eyes. Moves well when viewed from all directions. In good shape.

Posted on

Taivalkoski RNGroup show

Fantastinen päivä Taivalkoskella! Topille tulokseksi KÄY ERI-1, SA, PU-1, SERT ja ROP! Päivän kruunasi hieno RYP-3 sijoitus! Rodun arvosteli Elena Ruskovaara ja ryhmätuomarina oli Hannele Jokisilta.

Herätys oli aamulla klo 03 ja kilometreja kertyi päivän aikana noin 900 km, mutta ehdottomasi kannatti. Päivä, jonka muistamme ikuisesti!

Fantastic day at a dog show in Taivalkoski! Topi got excellent and won working class with CQ. He was also Best male, got CAC and was finally Best of Breed! The day was crowned with a fine Group 3 placement! The breed judge was Elena Ruskovaara and group was judged by Hannele Jokisilta.

One had to wake up at 3 AM and had to drive about 900 km (560 miles) during the day but it was definitely worth it. A day that we’ll always remember!

Vas: Jos namit loppuu, aina voi seisottaa auton avaimilla. Oik: Topi taustalla – “Jee, ruusuke”! Kuvat Heli Kapanen-Lappalainen, kiitos <3Left: If one runs out of goodies one can use car keys to make dog pose. Right: Topi at the background – “Yay, a rosette”! Pictures by Heli Kapanen-Lappalainen, thanks <3