Posted on

Mjösund NOME-Bhunt test

Ossi Kähärä, AVO0no prize in open class

Haku: Kattaa aluetta sopivasti.

Free search: Covers the area enough.

Ohjattavuus: Selvittää maaohjauksen melko hyvin. Vesiohjauksesta tulee raskas.

Guided retrieve: Clears the blind on the ground quite well. The water blind requires quite heavy guidance.

Paikallistamiskyky: Näkee heitot, hakee toiseksi heitetyn suoraviivaisesti. Ei onnistu ensimmäisen noudossa.

Marking: See throws, retrieves second mark directly. Can’t complete the retrieve of the first throw.

Riistankäsittely: Pehmentää yhtä lokkia, tuo muut riistat siististi.

Game handling: Soften one seagull slightly, returns others neatly.

Muut ominaisuudet: Häiriintyy toisesta koirasta.

Other qualities: Is bothered by the other dog.

Yleisvaikutelma: Riistaintoinen koira, joka stressaantuu kokeen aikana. Kiinnostuu toisista koirista. Koe keskeytyy riistan käsittelyongelmiin.

General appearance: Game enthusiastic dog, who gets stressed during the test. Is interested in other dogs. Test is interrupted due to game handling problems.

Kootut selitykset: Pitihän se tälle kaudelle käydä AVOkin korkkaamassa kun siihen kerran tarjoutui mahdollisuus. Koe oli erinomaisen hyvä ja näytti kyllä hyvin missä Lukan kanssa mennään. Ensimmäistä kertaa Luka joutui oikeasti katselemaan kun joku toinenkin tekee töitä ja se selvästi häiristi niin markkeerauksissa kuin yleisessä käytöksessäkin. Vesiohjaus oli raskas ja ehdottomasti Lukan osaamisen äärirajoilla, mutta onneksi löytyi tarpeeksi luottoa ohjaajaan ja riista saatiin lopulta ylös. Vesiohjauksen raskaus ja toisen koiran työskentelyn seuraaminen stressasivat sen verran, että hakuruudusta kolmas lintu tuli pehmeni hieman Lukan pakatessa sitä suuhunsa. Koulutuksellisesti tuli kyllä varsin hyvä nolla ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.
Excuses: Well, we just had to go and see what open class is like, just because we could. The test was quite good and really showed where we are with Luka. For the first time Luka really had to watch another dog working and it clearly bothered him during the marks and in his general behavior. The water blind required quite heavy guidance from Ramin and was clearly at the upper limits of Luka’s current abilities, but we made it. The hard work of the water blind and watching another dog working clearly stressed Luka so much that the third bird in the free search was slightly damages while Luka was packing it in his mouth during the return. Training wise it was a good failed test and we can easily continue on from here.

Posted on

Mjösund NOME-Bhunt test

Päätimme kokeilla starttia avoimessa luokassa vielä tänä syksynä, joten ilman minkäänlaisia tulostavotteita suuntasimme kohti Mjösundia. Lukalle toisen koiran samanaikainen työskentely oli hieman stressaavaa, joten tulokseksi AVO0. Saimme paljon hyvää kokemusta ja koetoimitsijoilla oli varmasti hauskaa Lukan starttivuoron aikana ;)We decided to try the open class in a hunt test during this fall so without any expectations we headed towards Mjösund. This was the first time when other dog was working simultaneously with Luka in a hunt test and it stressed Luka out a bit. Therefore no prize this time. We got a lot of good experience and I bet that the hunt test personell had a fun time watching Luka ;)

Lukan koepöytäkirjaLuka’s evaluation

Posted on

Laukaa, Tendency trialNOU

Kolmas kerta toden sanoo… Topi todellakin on nimensä veroinen koira! Topi läpäisi tänään noutajien taipumuskokeen (NOU1) ja kaiken kruunasi Toimitsijoiden valinta -maininta päivän parhaalle koiralle! Olemme niin onnellisia! Yleisvaikutelma: “Hyvässä yhteistyössä toimiva koira joka selvittää kokeen tehtävät tasaisen varmasti”. Topin koepöytäkirja

Third Time Lucky… Topi truly lived up to his name! Topi passed his tendency trial today (NOU1, is required for becoming Finnish Champion). In addition, Topi got Trial personnel’s choice award for best dog of the day! We are so happy! General appearance: “Dog clears the trials tasks surely and works with good co-operation”. Topi’s evaluation

Posted on

Laukaa, Tendency trialNOU

Juha Tenhunen, hyväksytty. Toimitsijoiden valinta -mainintapassed. Trial personnel’s choice award

Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu hyvin toisiin koiriin ja ihmisiin. Hyväksytty

Social behavior: Reacts kindly to other dogs and people. Passed

Uimahalu: Syöksyy veteen ja ui innokkaasti. Hyväksytty

Swimming: Jumps fast into water and swims eagerly. Passed

Hakuinto: Tekee itsenäistä vauhdikasta ja tehokasta hakua kattaen koko alueen. Hyväksytty

Search eagerness: Dog works the free search independently and effectively with good speed and covers the whole area. Passed

Noutohalu: Ottaa lokit epäröimättä. Ottaa myös varikset epäröimättä. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Picks up seagulls without any hesitation. Also picks up crows without any hesitation. Passed

Nouto-ote: Hyvät otteet kaikista linnuista. Hyväksytty

Retrieve grip: Good grip with every bird. Passed

Palauttaminen: Lokit rannalle, varikset vauhdikkaasti ohjaajalle käteen vaikka pari varista matkalla pudottaakin ja ottaa uudestaan mukaansa. Hyväksytty

Returns: Seagulls to shore, crows rapidly to handler even though a couple of crows drop on the way and dog picks them up again. Passed

Reagointi laukaukseen: Rauhallinen & tarkkaavainen. Hyväksytty

Reaction to shot: Peaceful & alert. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Hyvä kaikissa tehtävissä. Hyväksytty

Self-confidence and initiative: Good in every task. Passed

Yhteistyö: Hyvä. Hyväkäsytty

Cooperation: Good. Passed

Yleisvaikutelma: Hyvässä yhteistyössä toimiva koira joka selvittää kokeen tehtävät tasaisen varmasti.

General appearance: Dog clears the trials tasks surely and works with good co-operation.

Kootut selitykset: Topi teki kaikissa kokeen osa-alueissa parempaa työtä kuin koskaan aiemmin. Hyväksytyn tuloksen lisäksi Tuomareiden valinta -maininta päivän parhaalle koiralle.

Excuses: Topi did best job ever in every part of the test. In addition to passing the test he got Trial personnel’s choice award (for the best dog of the day).