Posted on

Kerimäki NOME-Bhunt test

Tämä päivä koitti sittenkin! Luka kävi noutajien metsästyskokeessa ja tuloksena ALO1! Nyt sitten kuonot kohti avointa luokkaa. Yleisvaikutelma: “Tasaisesti työskentelevä uros. Selvittää päivän tehtävät hienosti”. Lukan koepöytäkirja

It finally happened! Luka went to a hunt test and got 1st prize in beginners class! This qualifies him to compete in open class in the future. General appearance: “An evenly working dog. Clears today’s tasks very well”. Luka’s evaluation

Posted on

Kerimäki NOME-Bhunt test

Ari-Pekka Fontell, ALO 11st prize in beginners class

Haku: Liikkuu laajalla alueella ja löytää riittävän määrän riistaa.

Area search: Searches with good area coverage and picks up enough game.

Ohjattavuus: Selvittää tehtävän toisella lähetyksellä.

Guided retrieve: Completes the task on the second attempt.

Paikallistamiskyky: Hoitaa kaikki markkeeraustehtävät itsenäisesti.

Marking: Clears all tasks independently.

Riistankäsittely: Hyvä riistan käsittelijä.

Game handling: Good handler of game.

Jäljestämiskyky: Selvittää jäljen.

Tracking ability: Clears the task.

Muut ominaisuudet: RL [reagointi laukaukseen] rauhallinen.

Other qualities: Reaction to shot – peaceful.

Yleisvaikutelma: Tasaisesti työskentelevä uros. Selvittää päivän tehtävät hienosti.

General appearance: An evenly working dog. Clears today’s tasks very well.

Kootut selitykset: Tällä kertaa niitä ei tarvita :) Homma hanskassa!
Excuses: No need for them today :) Job well done!

Posted on

Kontiolahti, Tendency trialNOU

Uusi yritys taipumuskokeissa. Topi teki huomattavasti parempaa työtä kuin edellisellä kerralla. Mutta… Itseluottamus loppui jälkitehtävän loppumetreillä ja kani jäi sinne metsään. Yleisvaikutelma: “Hyvällä ja tasaisella temmolla tehtävät suorittanut koira. Valitettavasti itseluottamus ei riitä tänään laahaustehtävässä ja koiran suoritys hylätään.”

Kuvat © Sirpa Saastamoinen, kiitos! Topin koepöytäkirja

Another try at tendency trial. Topi did a much better job this time. But… His self-confidence wasn’t good enough to complete the tracking part and the bunny was left in the forest. General appearance: “Dog that completes the tasks with good and steady pace. Unfortunately today the dog does not have enough self-confidence to complete the tracking task.”

Pictures © Sirpa Saastamoinen, thank you! Topi’s evaluation

Posted on

Kontiolahti, Tendency trialNOU

Tuija Hukkanen, hylättyfailed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyväksytty

Social behavior: Reacts kindly to strange people and dogs. Passed

Uimahalu: Vauhdikkaasti veteen ja ui hyvin. Hyväksytty

Swimming: Swims well and jumps fast into water. Passed

Hakuinto: Hyvällä ja tasaisella vauhdilla hakutyötä tehnyt koira. Hyväksytty

Search eagerness: Dog works the free search with good and steady pace. Passed

Noutohalu: Kaikista riistoista oma-aloitteiset ylösotot. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Picks up all game without any prompting. Passed

Nouto-ote: Syvä ja pehmeä. Hyväksytty

Retrieve grip: Deep and soft. Passed

Palauttaminen: Ohjaajalle. Hyväksytty

Returns: To handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyväksytty

Reaction to shot: Peaceful and alert. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Koiran itseluottamus ei riitä laahaustehtävän suorittamiseen. Hylätty

Self-confidence and initiative: Dogs self-confidence isn’t adequate in tracking task. Failed

Yhteistyö: Hyvä. Hyväkäsytty

Cooperation: Good. Passed

Yleisvaikutelma: Hyvällä ja tasaisella temmolla tehtävät suorittanut koira. Valitettavasti itseluottamus ei riitä tänään laahaustehtävässä ja koiran suoritys hylätään.

General appearance: Dog that completes the tasks with good and steady pace. Unfortunately today the dog does not have enough self-confidence to complete the tracking task.

Kootut selitykset: Se kani… Topi eteni jäljellä hyvin, mutta usko loppui vähän ennen kania. Ei jäänyt paljoa puuttumaan.

Excuses: That rabbit… Topi tracked the scent very well but lost his self-confidence at the end of the track. So close…