Posted on

Vesanto RNGroup show

Vera Smirnova, Viro, NUO-ERI, NUK-1Estonia, Excellent and placed first in intermediate class

Erittäin hyvä tyyppi. Vahva luusto. Urosmainen pää. Vahva selkä. Toivoisin enemmän eturintaa. Pystyt lavat. Hyvä takaosa. Kaunis turkki. Ahtaat takaliikkeet ja hyvät sivulta.

Very good type. Strong bones. Masculine head. Strong back. Upright shoulder blades. Good rear. Beautiful coat. Moves close behind and well from the side.

Posted on

Lieksa taipumuskoetendency trial

Kuuma päivä alkoi varhaisella 04:30 herätyksellä ennen parin tunnin ajomatkaa Jongunjokea kohti. Päivästä oli selvästi tulossa kuuma, jo herätessä oli yli +20°C ja kokeen päättyessä lämpötila oli jo 28°C. Koepaikkanakin oli kaunis mutta paahteinen mäntykangas. Onneksi kokeen hakuruudussa oli helle huomioitu ja vaikeutta lisätty maaston peitteisyydellä samalla matkoja lyhentäen. Kokeen järjestäjille tästä kiitos.

Topin työskentely oli vedessä erinomaista ja hakuruudussa näkyi pienoinen vapaan haun harjoituksen puute. Mutta hakutyö oli enimmäkseen tehokasta ja riistoja tuli viisi perille. Jotain päivän lämpötilasta kertonee se, että hakuruudun päättyessä Topi oli jo täysin kuiva. Ja sitten olikin aika jäädä odottamaan jälkien alkamista.

Jälkien alkua odotellessa Topissa väsymys näkyi jo erittäin selvästi ja itseluottamus loppuikin jäjellä aivan selvästi. Työskentelyyn pitää kuitenkin olla tyytyväinen ja nuori koira teki parhaansa väsymyksestään huolimatta ja lähti aina pyynnöstä tekemään työtä. Topin väsymyksestä kertoo ehkä sekin, että kahden tunnin kotimatkalla pää ei kontissa noussut kertaakaan ja Topi piti kotipihaa ennen herätellä.

Nyt sitten jatketaan treenejä ja katsotaan missä yritetään seuraavan kerran, taipumukset ja työmotivaatio ovat kuitenkin kohdallaan!

Kokeen pöytäkirja

A hot that started with an early morning wake-up at 04:30 and continued with a couple hours in the car heading towards Jongunjoki. It was clearly about to be a hot day, when we woke up it was already over +20°C and when the trial ended it was 28°C/84°F. The trial was held in a very beautiful spot, but the pine forest didn’t offer any shade significant shade. Luckily the days heat had been noted and the free search area was shortened by increasing the difficulty of the terrain. We thank the organizers for this.

Topi’s work in the water was excellent and in the free search the fact that we haven’t trained it much was visible. But his search was mostly effective and he brought five birds from the area. It’s quite telling of the days heat that Topi was completely dry by the time his free search task ended. And then it was time to wait for the tracking task to begin.

While waiting for the tracking task to begin Topi’s exhaustion was quite clear and his self-confidence ran out clearly while tracking. But we can be very satisfied with Topi’s work because he is young and he did his best despite his exhaustion and he was willing to obey each command to start working. A sign of his tiredness was that during the two hour drive back home he didn’t raise his head even once and he had to be woken up when we arrived at home.

And now we’ll continue training and see where we will try again, his tendencies and work motivation are perfectly fine!

Topi’s evaluation

Posted on

Lieksa, Tendency trialNOU

Tuija Hukkanen, hylättyfailed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin.Hyväksytty

Social behavior: Reacts kindly to strange people and dogs. Passed

Uimahalu: Vauhdikkaasti veteen ja ui hyvin. Hyväksytty

Swimming: Swims well and jumps fast into water. Passed

Hakuinto: Hiukan aaltoilevella teholla hakutyötä tehnyt koira, joka kuitenkin saa riistaa hyvin ylös. Hyväksytty

Search eagerness: Dog works the free search with varying effectiveness, but picks up game well. Passed

Noutohalu: Kaikista riistoista oma-aloitteiset ylösotot. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Picks up all game without any prompting. Passed

Nouto-ote: Syvä ja pehmeä. Hyväksytty

Retrieve grip: Deep and soft. Passed

Palauttaminen: Ohjaajan läheisyyteen. Hyväksytty

Returns: To handlers vicinity. Passed

Reagointi laukaukseen: Rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyväksytty

Reaction to shot: Peaceful and alert. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Koiran itseluottamus ei tänään riitä jäljestämistehtävän yhteydessä. Hylätty

Self-confidence and initiative: Dogs self-confidence isn’t adequate in tracking task. Failed

Yhteistyö: Hyvä. Hyväkäsytty

Cooperation: Good. Passed

Yleisvaikutelma: Nuori noutaja, joka suorittaa erinomaisen vesityön, hiukan aaltoilevan hakutyön. Valitettavasti tänään koiran itseluottamus ei riitä jäljestämistehtävässä.

General appearance: Young retriever, that completes the water work with excellence and is a bit varying in free search. Unfortunately today the dog does not have enough self-confidence to complete the tracking task.

Kootut selitykset: Topi teki kokeessa parhaansa, mutta helteinen ja pitkä päivä (28°C ja herätys 04:30) näkyivät selvästi kun oli aika siirtyä jäljelle. Jäljen ensimmäiset 30m menivät hyvin, mutta ohjaajan kadotessa näkyvistä loppui Topin itseluottamuskin. Nyt tiedetään mihin treeneissä pitää keskittyä ja katsellaan missä yritetään uudelleen. Topin työskentelyyn pitää kuitenkin olla erittäin tyytyväinen.

Excuses: Topi really did his best in the trial, but the hot and long day (28°C/82°F and wake-up at 04:30) left their mark and his exhaustion was clearly visible when it was time to start the tracking task. He tracked the first 30m well, but once the handler disappeared from view his self-confidence disappeared as well. But now we know what to concetrate on in training before trying again. Topi’s work was good and we are very satisfied.

Posted on

Juva KRAll breed show

Pirjo Aaltonen, NUO-ERI, NUK-2Excellent and placed second in intermediate class

Hyvin rakentunut ääriviivoiltaan sopusuhtainen. Aavistuksen matalan vaikutelman antava nuori uros. Hyvä pään pituus, kauniit pään linjat. Hieman vaaleat silmät (!). Kaunis ylälinja ja hyvin kannettu häntä. Hyvä runko. Hyvä karvapeite. Liikkuu hyvällä askelpituudella.

Well built and proportionate outline. A young male that gives slightly low impression. Good length in head, beautiful lines. Slightly light eyes (!). Beautiful topline and well carried tail. Good body. Good coat. Moves with good length of stride.