Posted on

Nuorten koirien katselmus ja Open ShowYoung dogs evaluation and Open Show

Flattikasvattajat ry järjesti Savitaipaleella viikonloppuna nuorten koirien katselmuksen ja Open Show’n fläteille. Topi oli meillä ainoa iältään katselmukseen sopiva koira – ainakin jos alaikärajaa tulkittiin hieman joustavasti.

Kokemuksena katselmus oli aivan mahtava. Koiria arvioitiin varsin tarkasti niin metsästysominaisuuksiensa kuin ulkomuotonsakin puolesta. Jokaiselle koiralle oli varattu riittävästi aikaa ja arviot olivat perusteellisia. Loppupelissä arvioitavana taisi olla yli 30 koiraa, joten päiväkin venyi varsin pitkäksi.

Metsästysominaisuuksia arvioitiin kahdella rastilla. Ensimmäisellä oli ensin pelkkä damin heitto, nouto ja palautus ohjaajalle. Sen jälkeen samalla rastilla oli laukaus (starttipistoolilla tai damipyssyllä) ja damin heitto, joka piti palauttaa. Tässä arvioitiin nimenomaan suhtautumista laukaukseen ja markkeerauskykyä. Toisella rastilla oli pari riistajälkeä ja yksi alueelle heitetty riista. Ohjaaja sai vain näyttää mistä jälki alkoi, muuten koiran suoritukseen ei ohjaaja saanut vaikuttaa. Arvioitavana oli miten koira reagoi hajujälkeen ja miten koira käyttäytyy kohdatessaan riistaa sekä luonnollisesti myös riistankäsittely.

Topilla ei ollut mitään ongelmia laukauksen siedossa ja markkeerauksetkin menivät hyvin – etenkin kun ottaa huomioon iän. Riistarastiakin Topin osalta helpotettiin eikä vaadittu itsenäistä etenemistä metsässä. Topi eteni kuitenkin yllättävänkin tehokkaasti jälkeä pitkin ja riistan löydettyä nosti sen vain pienen innostamisen jälkeen. Sen jälkeen riista palautettiin 30 metrin päässä kyykyssä valokuvaavalle Annalle eikä vieressä olevan Raminille, joka toimi ohjaajana.

Ulkomuodon arvioinnissa kaksi kasvattajatuomaria kävi läpi kunkin koiran ulkomuotoa perusteellisen lomakkeen avulla. Ulkomuodon arviointi kestikin sellaiset 15-20 minuuttia koiraa kohti ja tuomarit taisivat olla päivän päätteeksi aika väsyneitä.

Luonnollisesti Topi arviointi on luettavissa kokonaan. Ja onhan katselmuksesta myös kuvia.

Open Show oli seuraavana päivänä ja sisälsi flättiluokkien lisäksi luokat erirotuisille, joita oli muutama eksynyt paikalle. Meiltä Topi, Jalo ja Luka olivat kehässä. Topi voitti urospennut, mutta BIS-pentua ei jaettu narttujen voittajan kadottua paikalta ennen näyttelyn loppua. Jalo ja Luka eivät erityisemmin menestyneet, mutta Luka sai jälleen yhden arvion ulkomuodostaan kasvattajatuomarilta. Topin, Jalon ja Lukan arvostelut ovat myös luettavissa. Ja kuviakin on.

Flattikasvattajat ry (Finnish Flatcoat Breeders Society) organized a young dogs’ evaluation event and an open show for flatcoats during the weekend in Savitaipale. Topi was the only one of our boys who was young enough to participate in the evaluation – at least if you looked at the lower age limit with some leniency.

As an experience the evaluation was absolutely fantastic. The were evaluated really carefully both for their hunting attributes and conformation to the breed standard. There was plenty of time reserved for the evaluation of each dog and the evaluations were thorough. All in all there were over 30 dogs evaluated, so the day was quite long.

Hunting attributes were evaluated at two different locations. The first location started out with a thrown bumper which was to be retrieved and returned to the handler. After that there was a shot (with a starter or dummy launcher) and a throw. This was to evaluate reaction to shot and marking ability. The second location had a couple of game scent trails and a thrown bird. The handler could only show the dog where the trails started, otherwise the handler wasn’t supposed to influence the dog in any way. The evaluated attributes were reaction to the scent trail and how the dog behaves when encountering game – and naturally how the dog handles game.

Topi didn’t have any problems whatsoever with the shots and the marks went well – especially when you consider his age. The game task was made a bit easier for Topi and independent and free movement in the forest wasn’t a requirement for him. He was surprisingly efficient in following the scent trail and once he found the game he required very little motivating to pick it up and run off with it towards Anna who had kneeled down 30 metres away to take a picture – he couldn’t return it to Ramin who was the handler and right next to him.
Raminille, joka toimi ohjaajana.

In order to evaluate the dogs conformance, two breeder-judges went through the dogs structure using a thorough form. The evaluation took about 15-20 minutes per dog and the judges were quite tired after the long day.

Naturally, you can read Topi’s full evaluation and we have pictures.

The Open Show was held on the next day and had, in addition to the flatcoat classes, classes for dogs of other breeds. We had a couple of lost non-flatcoats in the area. All our flatcoats were in the ring. Topi was the winner of the male puppies, but there wasn’t a best in show puppy selection since the winner of the female puppies disappeared before the end. Jalo and Luka didn’t get any special accolades, but we got another evaluation of Luka’s conformance from a breeder-judge. Topi’s, Jalo’s, and Luka’s evaluations are online. And again, we have pictures.