Posted on

Pomarkku, NOME-Bhunt test

Jyry Tuominen, ALO 0failed in beginners class

Haku:

Area search:

Ohjattavuus: Koira lähtee voimakkaasti uimaan osoitettuun suuntaan, mutta ei reagoi ohjaajan merkkeihin. Löytää riistan itsenäisesti.

Guided retrieve: Begins to swim strongly in given direction, but does not react to handler’s signs. Finds game independently.

Paikallistamiskyky: Koira havaitsee hyvin molemmat heitot, mutta noutaa itsenäisesti vain avoveteen heitetyn.

Marking: Dog sees both throws well, but independently retrieves only the one thrown in open water.

Riistankäsittely:

Game handling:

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Koiran kylmänsietokyky voisi olla parempi.

Other qualities: Dog could endure cold conditions better.

Yleisvaikutelma: Hyvin rauhaton koira, jota on vaikea hallita ohjaajan tuntumassa. Valitettavasti koiran työskentelykyky ei riitä tämän kokeen suorittamiseen.

General appearance: Very restless dog that is hard to handle near handler. Unfortunately dog’s working ability is not sufficient to complete this test.