Posted on

Liperi NOUtendency trial

Sulo kävi jälleen taipumuskokeissa ja tällä kertaa se kanikin löytyi sieltä jäljen päästä! Eli Sulolle hyväksytty taipumuskoe NOU1!

Yleisvaikutelma: “Tänään hyviä taipumuksia esittänyt uros, joka hieman arastelee laukausta. Selviytyy kuitenkin tehtävistä hyvin”. Sulon koepöytäkirja

Sulo went again to a tendency trial and at this time he also found the bunny at the end of the track! So, now Sulo is qualified at field!

General appearance: “A dog that showed good tendencies today, but is slightly sensitive to the shot. Copes with the tasks well”. Sulo’s evaluation

Posted on

Liperi, taipumuskoetendency trial

Tapio Sihvonen, hyväksyttypassed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja muihin koiriin.Hyväksytty

Social behavior: Reacts kindly to strange people and other dogs. Passed

Uimahalu: Hyvä uimahalu. Hyväksytty

Swimming: Good. Passed

Hakuinto: Hyvä hakuinto. Hyväksytty

Search eagerness: Good. Passed

Noutohalu: Nopeat, oma-aloitteiset talteenotot. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Fast grabs with initiative. Passed

Nouto-ote: Syvä, pehmeä. Hyväksytty

Retrieve grip: Deep, soft. Passed

Palauttaminen: Vauhdikkaasti lähes suoraan ohjaajalle. Hyväksytty

Returns: Returns with speed almost directly to the handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Aristelee hieman laukausta menettämättä toimintakykyään. Hyväksytty

Reaction to shot: Is sensitive to the shot, but doesn’t lose his working ability. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Hyvä itseluottamus. Hyväksytty

Self-confidence and initiative: Good. Passed

Yhteistyö: Riittävä yhteistyö taip.kokeeseen. Hyväkäsytty

Cooperation: Adequate for the tendency trial. Passed

Yleisvaikutelma: Tänään hyviä taipumuksia esittänyt uros, joka hieman arastelee laukausta. Selviytyy kuitenkin tehtävistä hyvin.

General appearance: A dog that showed good tendencies today, but is slightly sensitive to the shot. Copes with the tasks well.

Posted on

Ruokolahti NOUtendency trial


Sulo kävi ensimmäisessä taipumuskokeessaan. Muuten hienoa työtä tehnyt Sulo ei vaan löytänyt kania laahausjäljen päästä. Lisää treeniä ja sitten uusi yritys!

Yleisvaikutelma: “Nuori, innokas koira joka ui mielellään, tekee hyvää hakutyötä, mutta tänään epäonnistuu jälkiteht[ävässä]”. Sulon koepöytäkirja

Sulo attended to his first tendency trial and did not pass. Sulo did really good work in both water and land but didn’t solve blood tracking part and didn’t find the bunny. More training and we’ll try again!

General appearance: “An young, enthusiastic dog, that swims willingly, works well in the search, but fails today in the trail task”. Sulo’s evaluation

Posted on

Ruokolahti, taipumuskoetendency trial

Risto Aaltonen, hylättyfailed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen koira.Hyväksytty

Social behavior: Calm dog. Passed

Uimahalu: Koira ui mielellään. Hyväksytty

Swimming: Dog swims willingly. Passed

Hakuinto: Rauhallisella vauhdilla työskentelevä koira. Hyväksytty

Search eagerness: Dog works with a calm pace. Passed

Noutohalu: Oma-aloitteiset riistojen talteenotot. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Grabs game with initiative. Passed

Nouto-ote: Syvä, pehmeä. Hyväksytty

Retrieve grip: Deep, soft. Passed

Palauttaminen: Pal. hyvällä vauhdilla. Hyväksytty

Returns: Returns with good speed. Passed

Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. Hyväksytty

Reaction to shot: Alert. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Koiran itsel. ja aloitekyky ei tänään riitä jälkiteht. suorittamiseen. Hylätty

Self-confidence and initiative: Are not enough to complete the task on this day. Failed

Yhteistyö: Koiraa ohjataan kannustavasti. Hyväkäsytty

Cooperation: The dog is handled encouragingly. Passed

Yleisvaikutelma: Nuori, innokas koira joka ui mielellään, tekee hyvää hakutyötä, mutta tänään epäonnistuu jälkiteht.

General appearance: An young, enthusiastic dog, that swims willingly, works well in the search, but fails today in the trail task.

Posted on

Joensuu

Jo Schepers, Alankomaat, KÄY-ERI, KÄK-4Netherlands, excellent in working class

3½ years, very good type, good male head with nice filled up under eyes. Good eyes, ears and teeth. Very nice topline and tailset. Good ribs, good angulations in front and back. Straight legs, good feet, nice coat. Free and easy movement. Good temperament and good behavior.