Posted on

Jyväskylä

Yochai Barak, Israel, KÄY-ERI, KÄK-4excellent in working class

Good type. Small size but overall good proportion. Good bone and angulation. Very nice head and expression. Movement front steps bit short and loosing bit topline. Very good temperament.

Hyvä tyyppi. Pienikokoinen, mutta hyvät mittasuhteet. Hyvä luusto ja kulmaukset. Erittäin hyvä pää ja ilme. Askeleet edestä hieman lyhyet ja löysyyttä ylälinjassa. Erittäin hyvä luonne.

Posted on

Pomarkku, NOME-Bhunt test

Jyry Tuominen, ALO 0failed in beginners class

Haku:

Area search:

Ohjattavuus: Koira lähtee voimakkaasti uimaan osoitettuun suuntaan, mutta ei reagoi ohjaajan merkkeihin. Löytää riistan itsenäisesti.

Guided retrieve: Begins to swim strongly in given direction, but does not react to handler’s signs. Finds game independently.

Paikallistamiskyky: Koira havaitsee hyvin molemmat heitot, mutta noutaa itsenäisesti vain avoveteen heitetyn.

Marking: Dog sees both throws well, but independently retrieves only the one thrown in open water.

Riistankäsittely:

Game handling:

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Koiran kylmänsietokyky voisi olla parempi.

Other qualities: Dog could endure cold conditions better.

Yleisvaikutelma: Hyvin rauhaton koira, jota on vaikea hallita ohjaajan tuntumassa. Valitettavasti koiran työskentelykyky ei riitä tämän kokeen suorittamiseen.

General appearance: Very restless dog that is hard to handle near handler. Unfortunately dog’s working ability is not sufficient to complete this test.

Posted on

Pomarkku NOME-Bhunt test

jaand Flippe” width=”450″ height=”300″ class=”aligncenter size-large wp-image-2712″ />

Yhdistettu mökkiloma- ja koereissu toiselle puolelle Suomea. Kokeesta tuli Sulolle ALO0 ja Lukalle ALO3.
Lukan koepöytäkirja, Sulon koepöytäkirja

Combined vacation and hunt test trip to the other side of Finland. Sulo didn’t pass the test, Luka got third prize in beginners class.
Luka’s evaluation, Sulo’s evaluation

Posted on

Pomarkku, NOME-Bhunt test

Jyry Tuominen, ALO 33rd prize in beginners class

Haku: Koira työskentelee hyvin itsenäisesti ja löytää nopeasti riistaa.

Area search: Dog works well independently and finds game quickly.

Ohjattavuus: Koira lähtee liikkeelle, mutta ei ohjaajan osoittamaan suuntaan, eikä reagoi merkkeihin.

Guided retrieve: Dog starts moving, but not the pointed direction and does not react to guidance.

Paikallistamiskyky: Koiralla on kaiken aikaa selkeä muistikuva pudotuksista ja se selvittää tehtävän.

Marking: Dog has a clear memory of all marks and completes the task.

Riistankäsittely: Koiran pitäisi olla huomattavasti varmempi riistojen luovutuksissa. Pudottelee aika paljon.

Game handling: The dog should be much better in game handling. Drops the game quite a bit.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Hakualueella parhaimmillaan oleva koira, joka tekee myös tarkan markkeeraustyön, mutta sen pitäisi olla varmempi riistojen luovutuksessa ja tarkempi ohjauksessa.

General appearance: Dog is at his best in the area search and works well on the marks, but should be much better in retrieving to hand and more accurate in guided retrieve.

Posted on

Liperi NOME-Bhunt test

Vuorossa oli Naisten Haku -metsästyskoe, johon sai osallistua ainoastaan naispuoliset ohjaajat, joten Anna päätti kokeilla.

Emme tiedä kumpi oli enemmän jännityksestä sekaisin, Anna vai Sulo, mutta Sulolle ALO0. Lukalle tulokseksi ALO3. Ohjaajan jännityksestä johtuneet ohjaajan virheet laskivat osaltaan palkintosijaa. Mukava kokemus, ehkäpä joskus uudelleen!

Lukan koepöytäkirja, Sulon koepöytäkirja

Today was Women Only -hunt test. Only the female handlers were allowed to participate. So Anna decided to try.

We don’t know which one was more confused, Anna or Sulo, but Sulo didn’t pass the test. Luka got third prize in beginners class. Because handler’s heart was bounding out loud, the handler made several mistakes that lowered the prize. Nice experience! Maybe someday Anna has the courage to handle a dog in a test again!

Luka’s evaluation, Sulo’s evaluation

Posted on

Liperi, NOME-Bhunt test

Harri Sivén, ALO 0failed in beginners class

Haku:

Area search:

Ohjattavuus:

Guided retrieve:

Paikallistamiskyky: Noutaa markkeerauksen helposti.

Marking: Retrieves single mark easily.

Riistankäsittely: Jättää toistuvasti (3 kertaa) riistan palautksen kesken eikä suostu tuomaan sitä ohjaajalleen uusintalähetyksistä ja pyynnöistä huolimatta.

Game handling: Repeatedly (3 times) drops the game while returning it and does not return it to handler despite restarts and commands.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Muutoin hyvällä 1. markkeerauksella kokeen aloittanut koira, jättää kuitenkin toistuvasti riistan noudon kesken ja koe keskeytyy.

General appearance: Starts single mark well, but repeatedly fails to return the game and test is interrupted.

Posted on

Liperi, NOME-Bhunt test

Harri Sivén, ALO 33rd prize in beginners class

Haku: Koira hakee ajoittain hyvällä motivaatiolla, mutta saisi olla määrätietoisempi työssään. Löytää kuitenkin riistoja melko hyvin.

Area search: Dog searches intermittently with good motivation, but should have more drive in his work. Finds game fairly well.

Ohjattavuus: Saadaan etenemään melko mukavasti uusintalähetyksellä.

Guided retrieve: Second start results in fairly good performance.

Paikallistamiskyky: 1. markkeeraus: noutaa riistan melko vaivatta. Toinen 1. markkeeraus: koira lähtee heiton suuntaan, mutta itseluottamus ei riitä edetä saadakseen riistan. Riista saadaan talteen uusintalähetyksellä.

Marking: 1. single: retrieves game with relative ease. 2. single: dog starts going in direction of mark, but lacks self-confidence to retrieve the bird. Dog retrieves bird after second start.

Riistankäsittely: Pudottelee hieman luovutuksissa, pääosin kuitenkin hyvät luovutukset.

Game handling: Drops a few times when retrieving to hand, otherwise good.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Voisi olla paremmin ohjaajan hallinnassa, ja työskennellä yhteistyössä ohjaajan kanssa.

Other qualities: Could be in better control of handler and work better in co-operation with handler.

Yleisvaikutelma: Muutoin kokeen melko mukavasti suorittanut koira, mutta tänään epäonnistuminen markkeeraustehtävässä yhdessä muiden lievien puutteiden kanssa laskee koiran palkintosijaa.

General appearance: Otherwise works fairly well, but today failure in marking with other minor issues reduces dog’s prize.

Posted on

Mikkeli

Riitta-Liisa Lehtonen, KÄY-EH, KÄK-1very good in working class

Hyvän tyyppinen. Kohtalaisesti kulm. raajat. Riittävä luusto. Erikoinen pään profiili, roikkuvat huulet. Hyvä karv. laatu, niukassa karvassa. Liikkuu hyvin takaa, löysästi edestä. Esiintyy hyvin. Iloinen luonne.

Good type. Moderately angulated limbs. Adequate bone structure. Odd head profile, hanging lips. Good coat quality, meager amount of coat. Moves well in rear, loosely in front. Shows well. Happy character.