Posted on

Laukaa, taipumuskoetendency trial

Vesa Hietikko, hyväksyttypassed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Vilkas.Hyväksytty

Social behavior: Lively. Passed

Uimahalu: Syöksyy veteen, ui hyvin. Hyväksytty

Swimming: Rushes into the water, swims well. Passed

Hakuinto: Kattaa aluetta hyvin, hyvällä vauhdilla. Hyväksytty

Search eagerness: Covers the area well with good speed. Passed

Noutohalu: Hyvä lokeilla ja variksilla. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Good with seagulls and crows. Passed

Nouto-ote: Hyvä lokeilla sekä variksilla. Hyväksytty

Retrieve grip: Good with seagulls and crows. Passed

Palauttaminen: Palauttaa ohjaajalle. Hyväksytty

Returns: Returns to the handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. Hyväksytty

Reaction to shot: Alert. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Ovat riittävät tehtävän suorittamiseen. Hyväksytty

Self-confidence and initiative: Are sufficient to complete the task. Passed

Yhteistyö: Riittävä. Hyväkäsytty

Cooperation: Adequate. Passed

Yleisvaikutelma: Innokas koira, joka suorittaa vesi- ja hakutyöskentelyn vaivatta. Suorittaa myös hyvän jälkityön, osoittaen kaikissa tehtävissä noutajalle typillisiä ominaisuuksia.

General appearance: An enthusiastic dog, that performs the water- and ground retrieves effortlessly. Performs well on the ground trail and shows the typical characteristics of a retriever in all tasks.

Posted on

Laukaa NOUtendency trial

Blondi-mies läpäisi noutajien taipumuskokeen vaivatta ja tyylillä ensimmäisellä yrityksellä! Kanijäljellä ollessaan Luka taisi ensin käydä tarkistamassa edelliselle koiralle vedetyn jäljen ja sitten ajoi oman laahausjälkensä sekä nouti kanin… Odottaessamme omaa vuoroamme totesimme, että Luka ei ole kertaakaan noutanut riistaa vedestä, mutta sekin hoitui kuin vanhalta tekijältä!

Yleisvaikutelma: “Innokas koira, joka suorittaa vesi- ja hakutyöskentelyn vaivatta. Suorittaa myös hyvän jälkityön, osoittaen kaikissa tehtävissä noutajalle typillisiä ominaisuuksia”. Lukan koepöytäkirja
Blonde-man passed his tendency trial at a first try with a style and is now qualified in field! While being in his blood tracking part, first Luka checked the track that had been done to the previous dog and then he picked up his own track and retrieved a bunny… While we were waiting our turn before the trial, we noted that Luka hadn’t ever even retrieved a game from the water but in the test Luka did that like a professional!

General appearance: “An enthusiastic dog, that performs the water- and ground retrieves effortlessly. Performs well on the ground trail and shows the typical characteristics of a retriever in all tasks”. Luka’s evaluation