Posted on

Suonenjoki, taipumuskoetendency trial

Markku Bräyschy, hyväksyttypassed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hieman kiihkeä.Hyväksytty

Social behavior: Slightly heated. Passed

Uimahalu: Erinomainen. Hyväksytty

Swimming: Excellent. Passed

Hakuinto: Erinomaisen innokas työskentelijä. Hyväksytty

Search eagerness: Extremely eager worker. Passed

Noutohalu: Nopeat talteenotot. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Retrieves quickly. Passed

Nouto-ote: Hieman rauhaton ote. Hyväksytty

Retrieve grip: Slightly restless grip. Passed

Palauttaminen: Nopeasti ohjaajalle. Hyväksytty

Returns: Quickly to the handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Vähäistä rauhattomuutta. Hyväksytty

Reaction to shot: Very slight unease. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Selvittää tehtävän oma-aloitteisesti. Hyväksytty

Self-confidence and initiative: Tasks are resolved with self-reliance. Passed

Yhteistyö: Hyvä. Hyväkäsytty

Cooperation: Good. Passed

Yleisvaikutelma: Erinomaisella innokkuudella työskentelevä koira joka selvittää koetehtävät nopeasti.

General appearance: A dog that works with excellent eagerness and solves the tasks quickly.

Posted on

Suonenjoki NOUtendency trial

Jalo sai taipumuskokeen hyväksytysti läpi! Yleisvaikutelma: “Erinomaisella innokkuudella työskentelevä koira joka selvittää koetehtävät nopeasti”.
Jalon koepöytäkirja
Today Jalo was qualified at field! General appearance: “A dog that works with excellent eagerness and solves the tasks quickly”.
Jalo’s evaluation

<!--:fi-- data-recalc-dims=Kuva ei ole kokeessa otettu :)The picture is not taken at the test :)” title=”Vimg_12233″ width=”215″ height=”143″ class=”alignright size-thumbnail wp-image-2609″ />