Posted on

Kajaani

Esko Nummijärvi, AVO Hgood in open class

Rotutyyppi hyvä. Lyhytrunkoinen uros, jolla pitäisi olla paremmat ulottuvuudet. Lyhyt vähän jyrkkä otsainen, narttumainen pää. Hyvä rintakehä. Erinom. raajojen kulmaukset. Vähän leveä edstä. Liikkuu hyvin takaa. Hyvät käpälät. Hyvä karvapeite. Liikkuu keveästi. Koira saisi olla varmempi.

Good type. Short-bodied dog, which should have better reach. Short, feminine head with slightly steep stop. Good ribcage. Excellent angulation. Slightly wide from the front. Moves well in the back. Good paws. Good coat. Moves lightly. Could be more confident.

Posted on

Kajaani KVINT

Jalo kävi vuoden ensimmäisessä näyttelyssä, tuloksena AVO H. Tuomarina oli Esko Nummijärvi. Kiitokset Jannalle ja Heli T:lle Jalon kuskaamisesta ja esittämisestä näyttelyssä!

Jalon arvostelu

Jalo went to this year’s first dog show and the result he got was Good in open class. The judge was Esko Nummijärvi. Thank you Janna and Heli T for taking Jalo with you and handling him in the show!

Jalo’s evaluation