Posted on

Swamp1, GC320A

Swamp1 is located in the northeastern parts of Joensuu, quite close to habitation. It’s a nice and easy one to look find as a first cache. It’s located in a fairly typical dried swamp. The idea with a dried swamp is that ditches are dug in the swamp to let the water of the swamp seep out while still leaving the ground moist and fertile and thus a great location to grow trees in. And Finland is the promised land of forestry.

Kätkö on Joensuun koillisosissa varsin lähellä asutusta. Eli helppo kätkö ensimmäiseksi kätköksi (tosin sittemminhän noita kätköjä on tullut lähemmäksikin kaupunkia ja asutusta). Kätkön alue on varsin tyypillisestä ojitettua suota ja metsää, joten ojien ylityksiin on syytä varautua.

Blueberries

While this summer isn’t going to be all that good when it comes to blueberries (it’s been too cold), the route we took had quite a few. At least enough to keep us stopping and eating them every now and then. The afore mentioned ditches were mostly small and narrow so that we could easily jump over them. However, no ditch is ever too small for Flippe to go for a swim.

Vaikka kuluva kesä ei olekaan mustikoiden kannalta mitenkään hyvä, valitsemamme reitin varrella oli useampia mustikoita matkaevääksi. Suurin osa jo mainituista ojista oli varsin pieniä ja kapeita, joten niiden yli oli helppo hyppiä. Mikään oja ei kuitenkaan ole liian pieni Flipelle uintipaikaksi.

Flippe in a ditch

But not all of the ditches were small. This one was wide enough that jumping over it didn’t seem like a good idea. Luckily someone had been chopping down some small trees along the ditches bank that we used to build a bridge. Finally after some wandering (and coaxing to get Kassu across the ditch), we found the cache.

Valitettavasti kaikki ojat eivät olleet pieniä. Tässä esimerkiksi yksi sellainen, jonka yli hyppääminen ei tuntunut järin järkevältä ratkaisulta. Onneksi joku oli harventanut ojien reunalla puustoa, joten saimme kevyen sillan rakennettua. Lopulta hetken vaeltamisen (ja Kassun ojan ylitykseen houkuttelun) jälkeen löysimme kätkön.

Kassu and Anna crossing a ditch Anna, Kassu and Flippe near the cache

On the way back we found a better route back that didn’t include quite that many ditches. And a much better bridge than the one we made…

Paluumatkalla löysimme reitin, jonka varrella ei ollut aivan niin montaa ojaa. Ja huomattavasti parempi silta, kuin meidän aiemmin tekemämme…

A log bridge crossing a ditch

While driving home, nature offered us with some nice clouds over the lake (Pyhäselkä) and the odd light effects around the sun. All in all, it was a very enjoyable couple of hours spent in the forest and wandering near recent urban developments looking at all of the new homes being built.

Paluumatkalla luonto tarjosi meille kauniita pilviä Pyhäselän yllä ja haloja auringon ympärillä. Kaiken kaikkiaan vietimme erittäin mukavan parituntisen metsässä ja uusien asuntoalueiden laidoilla katsellen vasta rakennettuja taloja.

Stormclouds over the lake The sun and halos

Cache visited 9.8.2004. View cache details.Kätköllä kävimme 9.8.2004. Katso kätkön tiedot.