Posted on

Open Show, Koria

Anette Nielsen, Noviisiluokan 1. Osallistui myös Kaunein pää -kilpailuun.1st in novice class. Competed for the Best head prize.

8,5 years old. Nice type and size. Masculine head, sweet expression. Correct eye colour and bite. A little short neck. A little straight in the shoulder. Nice topline. A bit low-set tail. Nice bone. A bit flat feet. Moving nicely for the age. Nice coat and colour. Nice temperament.

8,5 vuotias. Mukava tyyppi ja koko. Maskuliininen pää, suloinen ilme. Oikea silmien väri ja purenta. Aavistuksen lyhyt kaula. Hieman suora olkapäistä. Mukava ylälinja. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Mukava luusto. Aavistuksen litteät käpälät. Liikkuu hyvin ikäisekseen. Hyvä turkki ja väri. Mukava luonne.

Posted on

Kaatamo, Liperi NOME-Bhunt test

TuomariJudge Timo Väisänen, tulos AVO-3result 3 prize in open class

Haku: Tutkii hieman vaihtelevalla innolla aluetta ja ohjaaja joutuu paikoin tukemaan koiraa jotta se etenisi. Saa ylös 3/5.

Free search: Searches the area with varying enthusiasm and in places handler must encourage the dog to expand the area. Finds 3/5.

Ohjattavuus: Ottaa riittävästi ohjausta ja selvittää tehtävän ohjaajan merkkien mukaan.

Blind retrieve: Is adequately controllable and clears the task according to handler’s guidance.

Paikallistamiskyky: Havaitsee heitot ja noutaa toisen suoraviivaisesti. Muistikuva ensin heitetystä hämärtyy eikä ui oikealle alueelle. Riista jää noutamatta.

Marking: Sees both throws (double mark) and retrieves the second directly. Memory of the first throw is not clear and swims into the wrong area. Does not retrieve the game.

Riistankäsittely: Moitteettomat otteet. Voisi olla varmempi luovutuksissa.

Game handling: Faultless grip. Could be more sure when giving up the game.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Hieman vaihtelevasti työskentelevä koira, joka suorittaa kokeen läpi. Olisi voinut ollaa tehokkaampi hakutyössään. Myös toinen markk[eeraus] riista jää noutamatta.

General appearance: A dog that works with varying enthusiasm and completes the test. Could be more efficient in free search. Also misses the second mark.

Kootut selitykset: Loukkaantumisen ja sairastelun viemän kesän jälkeen tällä kokeella oli aikomus mitata kirjoitetaanko Lukalle eläkehakemus vai ei. Ei kirjoiteta. Ohjaus meni Lukaksi aivan loistavasti eikä hakutyökään ollut maaston huomioon ottaen mitenkään huonoa Lukalta. Markkeerauksen ongelma on selkeästi siinä, että niitä ei vain ole muistettu harjoitella riittävästi vaativassa maastossa. Nyt talvi treeniä ja ensi vuonna uutta matoa taas koukkuun.

Excuses: After a summer of injuries and illness, this test was meant to measure if Luka would start his retirement from hunt tests or not. He won’t. The blind retrieve was one of the best I’ve seen from Luka and knowing the dog his free search wasn’t all the bad considering the terrain. With his marks the problem is clearly that we just haven’t been training marks in challenging terrain enough. Now we’ve got a winter of training and new tests to look forward to for next year.

Posted on

Ruokolahti NOME-Bhunt test

Ossi Kähärä, AVO0no prize in open class

Haku: Ei kokeiltu.

Free search:

Ohjattavuus: Koira kuuntelee ajoittain melko hyvin, etäisyyden kasvaessa ja ajan kuluessa ohjattavuus heikkenee. Ohjaaja keskeyttää.

Blinf retrieve: Dog listens quite well at times, but as distances grow his controllability is reduced. Handler interrupts the test.

Paikallistamiskyky: Näkee heitot. Noutaa viimeksi heitetyn suoraviivaisesti, ei kuitenkaan selvää muistikuvaa ensiksi heitetystä, joka jää noutamatta.

Marking: Sees both throws. Retrieves the latter throw directly, does not remember first throw clearly and can not complete the task.

Riistankäsittely: Ei puutteita tuomallaan lokilla.

Game handling: No issues with the seagull that is returned.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Hieman ylivirittyneessä tilassa oleva koira, jolla on keskittymisvaikeuksia. Hyvä työinto. Ohjaaja keskeyttää ohjaustehtävän yhteydessä.

General appearance: A dog that is slightly high strung, and has concentration issues. Good working enthusiasm. Handler interrupts the test during the blind.

Kootut selitykset: Markkeerausten osalta voi sanoa vain, että Lukalta loppui kunto ja yritti oikoa siinä onnistumatta. Selvästi siis näkyi kesän pitkä toipilaskausi siinä, että kuntoa ei vielä ollut riittävästi. Ohjaukseen olen tyytyväinen vaikka siinä keskeytinkin. Keskeytin nimenomaan juuri siinä vaiheessa kun homma olisi mennyt vääntämiseksi – nyt molemmilla oli vielä hyvä mieli :)

Excuses: With the marks I will just say that Luka ran out of condition. He tried to make a shortcut that failed. So his long period of rest because of his knee and other issues during the summer still showed. I’m really satisfied with his controllability in the blind – I interrupted the test just when Luka was at the edge of his abilities and thus we both were left with a good feeling of how it went.

Posted on

Mjösund NOME-Bhunt test

Ossi Kähärä, AVO0no prize in open class

Haku: Kattaa aluetta sopivasti.

Free search: Covers the area enough.

Ohjattavuus: Selvittää maaohjauksen melko hyvin. Vesiohjauksesta tulee raskas.

Guided retrieve: Clears the blind on the ground quite well. The water blind requires quite heavy guidance.

Paikallistamiskyky: Näkee heitot, hakee toiseksi heitetyn suoraviivaisesti. Ei onnistu ensimmäisen noudossa.

Marking: See throws, retrieves second mark directly. Can’t complete the retrieve of the first throw.

Riistankäsittely: Pehmentää yhtä lokkia, tuo muut riistat siististi.

Game handling: Soften one seagull slightly, returns others neatly.

Muut ominaisuudet: Häiriintyy toisesta koirasta.

Other qualities: Is bothered by the other dog.

Yleisvaikutelma: Riistaintoinen koira, joka stressaantuu kokeen aikana. Kiinnostuu toisista koirista. Koe keskeytyy riistan käsittelyongelmiin.

General appearance: Game enthusiastic dog, who gets stressed during the test. Is interested in other dogs. Test is interrupted due to game handling problems.

Kootut selitykset: Pitihän se tälle kaudelle käydä AVOkin korkkaamassa kun siihen kerran tarjoutui mahdollisuus. Koe oli erinomaisen hyvä ja näytti kyllä hyvin missä Lukan kanssa mennään. Ensimmäistä kertaa Luka joutui oikeasti katselemaan kun joku toinenkin tekee töitä ja se selvästi häiristi niin markkeerauksissa kuin yleisessä käytöksessäkin. Vesiohjaus oli raskas ja ehdottomasti Lukan osaamisen äärirajoilla, mutta onneksi löytyi tarpeeksi luottoa ohjaajaan ja riista saatiin lopulta ylös. Vesiohjauksen raskaus ja toisen koiran työskentelyn seuraaminen stressasivat sen verran, että hakuruudusta kolmas lintu tuli pehmeni hieman Lukan pakatessa sitä suuhunsa. Koulutuksellisesti tuli kyllä varsin hyvä nolla ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.
Excuses: Well, we just had to go and see what open class is like, just because we could. The test was quite good and really showed where we are with Luka. For the first time Luka really had to watch another dog working and it clearly bothered him during the marks and in his general behavior. The water blind required quite heavy guidance from Ramin and was clearly at the upper limits of Luka’s current abilities, but we made it. The hard work of the water blind and watching another dog working clearly stressed Luka so much that the third bird in the free search was slightly damages while Luka was packing it in his mouth during the return. Training wise it was a good failed test and we can easily continue on from here.

Posted on

Kerimäki NOME-Bhunt test

Ari-Pekka Fontell, ALO 11st prize in beginners class

Haku: Liikkuu laajalla alueella ja löytää riittävän määrän riistaa.

Area search: Searches with good area coverage and picks up enough game.

Ohjattavuus: Selvittää tehtävän toisella lähetyksellä.

Guided retrieve: Completes the task on the second attempt.

Paikallistamiskyky: Hoitaa kaikki markkeeraustehtävät itsenäisesti.

Marking: Clears all tasks independently.

Riistankäsittely: Hyvä riistan käsittelijä.

Game handling: Good handler of game.

Jäljestämiskyky: Selvittää jäljen.

Tracking ability: Clears the task.

Muut ominaisuudet: RL [reagointi laukaukseen] rauhallinen.

Other qualities: Reaction to shot – peaceful.

Yleisvaikutelma: Tasaisesti työskentelevä uros. Selvittää päivän tehtävät hienosti.

General appearance: An evenly working dog. Clears today’s tasks very well.

Kootut selitykset: Tällä kertaa niitä ei tarvita :) Homma hanskassa!
Excuses: No need for them today :) Job well done!

Posted on

Roukalahti NOME-Bhunt test

Markku Bräyschy, ALO 33rd prize in beginners class

Haku: Hakee hyvällä laajuudella ja saa riistaa nopeasti talteen.

Area search: Searches with good area coverage and picks up game quickly.

Ohjattavuus: Ei ole ohjattavissa riittävästi.

Guided retrieve: Can’t be guided adequately.

Paikallistamiskyky: Selvittää tehtävän vaivattomasti.

Marking: Clears task effortlessly.

Riistankäsittely: Puutteita luovutuksessa osalla riistoista.

Game handling: Lacking in some returns

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Koira suorittaa hyvän hakutyön sekä paikallistamistehtävän, mutta puutteellinen ohjattavuus ja riistankäsittelyn osalla luovutuksissa heikentävät koesuorituksen kokonaisuutta.

General appearance: Dog is good in free search and marks, but inadequate responsiveness to guidance in blind retrieve and faults in game handling reduce the overall performance in test.

Kootut selitykset: Minkäs sille voi. Luka on flätti ja haluaa suorittaa ohjauksenkin tehokkaimmalla mahdollisella tavalla eli juoksemalla maata pitkin eikä uimalla rannan vierellä. Nurmeksen koe viime vuodelta tuli eittämättä mieleen, mutta nyt reagoiminen annettuun suuntaan oli jo parempaa. Riistankäsittelyn puutteet olivat puhtaasti liiasta innosta johtuvia pudotteluita – kokeen edetessä riistakin alkoi tulla paremmin käteen. Ei olisi pitänyt odottaa loppukauteen kauden ensimmäistä starttia varten ;)
Excuses: What can I say – Luka is a flatcoat and wants to complete the blind in the most efficient way: i.e. running along the shore instead of swimming next to the shoreline. It reminded me of the hunt test in Nurmes last year, but this time he did react to my direction better than last time. The problems in game handling were caused simply by over-eagerness, that’s what we get for waiting until near the end of the test season to go for our first start ;)

Posted on

Pomarkku NOME-BHunt test

Jyry Tuominen, ALO2second prize in beginners class

Haku: Vesialueella koira työskentelee hyvin itsenäisesti.

Free search: Dogs works very independently in the water area.

Ohjattavuus: Uusintalähetyksellä koira saadaan lopulta ottamaan linjaa ja riista saadaan talteen.

Guided retrieve: On a retry the dog is finally guided to the game.

Paikallistamiskyky: Koira muistaa kaikki pudotukset ja noutaa ne.

Marking: Dog remembers all marks and retrieves them.

Riistankäsittely: Palauttaa riistat suoraan ohjaajalle.

Game handling: Returns the game directly to handler.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Hyvää, itsenäistä työtä tehnyt koira joka on hieman kovakorvainen.

General appearance: Dog does good, independent work but is a bit hard at hearing.

Kootut selitykset: Keskittymishäiriöinen blondi halusi linjalla lähteä aina kiertämään niemeä markeerausveneen luo eikä mennä suoraan osoitettuun suuntaan. Muuten taas tasaista ja varmaa työtä. Hakuruutukin sujui erittäin hyvin, vaikka olikin varsin haastavaa korkeaa kaislikkoa.
Excuses: The blonde with ADD didn’t want to go in the given direction in the guided retrieve – he rather wanted to swim back to the marks. Otherwise is was solid work from Luka. Even the free search in high reeds went very well.

Posted on

Hamina NOME-Bhunt test

Ari-Pekka Fontell, ALO2second prize in beginners class

Haku: Esittää hyvävauhtista hakua kattaen koko alueen.

Free search: Covers the whole area with good speed.

Ohjattavuus: Koira saadaan alueelle, mutta ei löydä riistaa.

Guided retrieve: Dog is guided into the correct area, but doesn’t find game.

Paikallistamiskyky: Selvittää molemmat tehtävät.

Marking: Completes both tasks.

Riistankäsittely: Hyvä riistankäsittelijä.

Game handling: Good game handling.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Laukauksen kesto: pysyy paikallaan.

Other qualities: Stays still during shots.

Yleisvaikutelma: Tasaisella vauhdilla työskentelevä koira, selvittää helposti haku- sekä markkeeraustehtävät. Valitettavasti tänään ohjaustehtävä epäonnistuu ja pudottaa koiran pois korkeimmalta palkintosijalta.

General appearance: Dog works at an even speed and easily clears the free search and marks. Unfortunately today the guided retrieve fails and drops the dog from the highest prizes.

Kootut selitykset: Lappeenrannan epäonnistuneen kokeen jälkeen Luka teki loistavaa työtä Haminassa. Valitettavasti uintilinja meni reilun metrin ohi ohjausriistasta ja sitä ei vain sitten löytynyt. Muuten suoritus oli tasaisen varmaa työtä Lukalta.
Excuses: After the failed test in Lappeenranta Luka worked beautifully in Hamina. Unfortunately he swam a few feet away from the guided retrieve game and just didn’t find it. Otherwise it was again a solid performance from Luka.

Posted on

Lappeenranta NOME-Bhunt test

Jyry Tuominen, ALO0no prize in beginners class

Haku:

Free search:

Ohjattavuus: Ottaa riittävästi ohjausta ja saadaan riistalle.

Guided retrieve: Can be guided enough to get to the game.

Paikallistamiskyky: Koira selvittää molemmat mark[keeraus]tehtävät itsenäisesti.

Marking: Clears both marks independently.

Riistankäsittely: Koira jättää ohj[aus] tehtävässä noudon kesken ja koe keskeytyy.

Game handling: Dog does not finish his return during the guided retrieve and the test is failed.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Koira on levoton ammuttaessa.

Other qualities: Dog is restless during shots.

Yleisvaikutelma: Hyvän markkeeraustehtävän tehnyt koira, jonka puutteet ohj[aus]työsk[entelyssä] keskeyttävät kokeen.

General appearance: Dog works well in the marks, but problems in the guided retrieve fail the test.

Kootut selitykset: Ei ollut ensimmäinen kerta, että Luka keksi mörköillä kokeessa. Tällä kertaa ohjausriistana ollut haahka (iso ja painava) sekä vähän kaikki muu taisivat tehdä olon sen verran epävarmaksi, että palautus jäi kesken.
Excuses: It wasn’t the first time that Luka decided to see monsters during a test. This time the common teal that he was supposed to return from the guided retrieve (a big and heavy bird) and various other factors seemed to make him uncertain enough that he didn’t finish the return.

Posted on

Lappeenranta, FlattimestaruusFlatcoated retriever championship

Elena Ruskovaara, epävirallinen näyttely, ei laatuarvosteluaunofficial show, no quality evaluation

Keltainen. Mittasuht[eiltaan] erinomainen, hyväluust[oinen] uros. Vähän syvälle asettuneet silmät tekevät ilmeestä kovan. Erinom[ainen] lihaksikas takaosa ja hyvä runko. Tarpeeksi kaulaa. Kinnerahtaat takaliikkeet. Keskipitkä askel, jossa tarp[eeksi] joustoa. Reipas käytös.

Yellow. Dog with excellent proportions and good bone structure. Slightly deep-set eyes make his expression hard. Excellent, muscular rear and good body. Enough neck. Movement in back cow-hocked. Medium length stride with enough spring. Cheery behavior.