Posted on

Lappeenranta NOME-Bhunt test

Jyry Tuominen, ALO0no prize in beginners class

Haku:

Free search:

Ohjattavuus: Ottaa riittävästi ohjausta ja saadaan riistalle.

Guided retrieve: Can be guided enough to get to the game.

Paikallistamiskyky: Koira selvittää molemmat mark[keeraus]tehtävät itsenäisesti.

Marking: Clears both marks independently.

Riistankäsittely: Koira jättää ohj[aus] tehtävässä noudon kesken ja koe keskeytyy.

Game handling: Dog does not finish his return during the guided retrieve and the test is failed.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Koira on levoton ammuttaessa.

Other qualities: Dog is restless during shots.

Yleisvaikutelma: Hyvän markkeeraustehtävän tehnyt koira, jonka puutteet ohj[aus]työsk[entelyssä] keskeyttävät kokeen.

General appearance: Dog works well in the marks, but problems in the guided retrieve fail the test.

Kootut selitykset: Ei ollut ensimmäinen kerta, että Luka keksi mörköillä kokeessa. Tällä kertaa ohjausriistana ollut haahka (iso ja painava) sekä vähän kaikki muu taisivat tehdä olon sen verran epävarmaksi, että palautus jäi kesken.
Excuses: It wasn’t the first time that Luka decided to see monsters during a test. This time the common teal that he was supposed to return from the guided retrieve (a big and heavy bird) and various other factors seemed to make him uncertain enough that he didn’t finish the return.

Posted on

Lappeenranta, FlattimestaruusFlatcoated retriever championship

Elena Ruskovaara, epävirallinen näyttely, ei laatuarvosteluaunofficial show, no quality evaluation

Keltainen. Mittasuht[eiltaan] erinomainen, hyväluust[oinen] uros. Vähän syvälle asettuneet silmät tekevät ilmeestä kovan. Erinom[ainen] lihaksikas takaosa ja hyvä runko. Tarpeeksi kaulaa. Kinnerahtaat takaliikkeet. Keskipitkä askel, jossa tarp[eeksi] joustoa. Reipas käytös.

Yellow. Dog with excellent proportions and good bone structure. Slightly deep-set eyes make his expression hard. Excellent, muscular rear and good body. Enough neck. Movement in back cow-hocked. Medium length stride with enough spring. Cheery behavior.

Posted on

Lappeenranta FlattimestaruusFlatcoated retriever championship

Luka osallistui jälleen flatti-kisälliin, eli alokasluokan kokeeseen ja näyttelyosuuteen. Näyttelyosuuden tuomarina oli Elena Ruskovaara. Tämä oli ensimmäinen Flattimestaruus, jossa keltainen väri ei aihauta hylkäämistä näyttelyosuudessa – kiitos uuden sääntömuutoksen! Luka sai ihan kivan arvioinnin ulkomuoto-osuudessa, mutta kokeessa tuli nolla ja “komennus punttisalille” (Luka ei jaksanut kantaa 2,5 kg painavaa haahkaa loppuun asti ohjaajalle, siitä nolla). Reissu oli todella mukava ja Flattimestaruuden finaali aivan huikeaa katsottavaa. Kuvia viikonlopusta löytyy täätä. Lukan ulkomuotoarviointi ja koepöytäkirja

Luka participated in the Flatti-kisälli (flatcoat-apprentice) again, which is a beginner’s class hunt test and unofficial dog show. The show judge was Elena Ruskovaara. This was the very first Flatcoated retriever championship where the yellow colour was not disqualifying feature – thanks to the new Flatcoated retriever championship rules! Luka got a nice evaluation at the show. Luka got no prize in the hunt test and was ordered to “go to the gym to lift some weights” (Luka didn’t have enough power to retrieve 2,5 kg / 5,5 lbs Common Eider all the way back to the handler, that’s why no prize). The trip was really nice and the final of the championship a thriller to look at. Pictures of the weekend can be found here. Luka’s evaluations of conformation and hunt test

Posted on

Sorsastuskauden upeaakin upeampi avausStarting the waterfowl hunting season with a bang


Sen sijaan, että Ramin olisi lähtenyt vieraaksi toisen seuran metsästysmaille, päätti hän jäädä kotimaastoihin sorsastuksen avaukseen. Ja se oli hyvä päätös!

Yli seitsemän tunnin aikana seurue sai pudotettua 35 lintua, joista Luka pääsi noutamaan 25. Illalla meillä oli kotona yksi erittäin väsynyt mutta onnellinen noutaja.

Koska passipaikka oli todella lähellä kotia, Anna toi Topin hetkeksi katselemaan ja kuuntelemaan lämpimän riistan metsästystä. Koska yksi lintu tippui suoraan Topin eteen helppoon vesimaastoon, pääsi Topikin tekemään ensimmäisen metsästysnoutonsa.

Jos kausi alkoi isolla pamauksella, se kyllä hiipui aika nopeasti – valiitettavasti. Avauksen jälkeisinä metsästysreissuina – joita ei montaa ollut – tuloksena oli pari laukausta eikä ollenkaan lintuja.

Instead of heading off to be a visitor in another clubs hunting grounds Ramin decided to stick to our own neighborhood to start the season. Hooking up with a few of our neighbors close to our home proved to be a good choice.

Over the seven or so hours that Ramin and Luka were out, the hunting party got 35 birds of which Luka got to retrieve 25. In the end of the day we had one very tired retriever.

Since the hunt took place so close to home, Anna brought Topi along to sniff the air a bit and get an idea of what he’s been bred for. Since one bird dropped dead in the water right in front of him, he also got his first hunting retrieve.

Unfortunately, if our season started with a bang, it ended with a sizzle. After the opening day following outings – of which there weren’t many – produced only two fired shots and no birds.Posted on

Noutajien metsästyskokeet LiperissäHunt tests in Liperi

Viikonloppuna järjestettiin siis Liperissä kaksipäiväiset noutajien metsästyskokeet, joissa Lukalla oli molempina aamuina startti. Lauantaina tuloksena oli pyöreä nolla ensimmäisen (ja toivottavasti ainoan) riistarikon seurauksena. Sunnuntaina palasimme tuloskantaan kolmosella, mutta sitäkin tärkeämpää oli, että ohjaukset onnistuivat molempina päivinä ja saimme otetta siihen, mikä on aiheuttanut Lukalla tehottomuutta hakuun.

Lauantaina 14.8.2010 Anna ja Ramin seurasivat myös avoimen ja voittajaluokan suorituksia helteisessä kelissä. Molemmissa nähtiin niin onnistumisia kuin epäonnistumisiakin ja niistäkin sai vinkkiä omaan treenaamiseen. Ainakin näimme jälleen minkälaisia asioita avoimessa luokassa vaaditaan.

We had a two day hunt test in Liperi and Luka started on both days in the early morning. On saturday the result was a big fat zero after Luka’s first (and hopefully last) broken game during the return. On sunday we returned to getting prizes with a third prize. But more importantly the guided retrieves were successful on both days and we got a handle on why Luka’s free search has been quite inefficient.

On saturday 14.8.2010 both Anna and Ramin watched performances in both the open and winner’s classes in the continuing heatwave. In both classes we saw dogs and handlers succeed and fail and got ideas for our own training. At least we again got a handle on the requirements of the open class.

PalkintohihnaA lead Luka got as a reward” width=”143″ height=”215″ class=”alignright size-thumbnail wp-image-2306″ />

Sunnuntaina 15.8.2010 Lukan suorituksen jälkeen Ramin seurasi hetken voittajaluokan koirien työskentelyä, jonka jälkeen päätyi luokkaan töihin ampujaksi. Oli mukava tunne “pudottaa riistaa joka laukauksella ;).” Kokeen ohjaus oli sen näköinen, että moni ohjaaja puisteli sille päätään. Se oli vaativa 150m vesiohjaus kapean “portin” läpi, jonka molemmilla puolilla oli erittäin vahvat riistojen hajut. Eikä se helle ollut erityisemmin edes vieläkään hellittänyt.

Koeviikonlopun kruunasi koko porukan uittaminen vielä niin lämpimissä järvivesissä.

Lukan koearvostelut löytyvät myös netistä, lauantai ja sunnuntai.

On Sunday 15.8.2010 Ramin went to watch the winner’s class performances after Luka’s start. He also ended up working as a shooter in the class. It felt really good “to shoot game with every shot ;).” The guided retrieve was so demanding that many handlers just shook their heads when they saw it. 150 metres of guided water work through a “gate” surrounded by game scents. And it was still hot.

The weekend ended with a swimming session for our whole pack in the still very warm lake water.

Lukas evaluations are also available online: saturday and sunday.

Posted on

Liperi NOME-Bhunt test

Markku Bräyschy, ALO3third prize in beginners class

Haku: Hakee alueen etuosan, mutta kauemmat alueen osat jäävät hieman puutteellisesti tarkastettua.

Free search: Searches through the front part of the area, but the rear parts are checked somewhat poorly.

Ohjattavuus: Selvittää tehtävän.

Guided retrieve: Completes the task.

Paikallistamiskyky: Näkee pudotukset ja saa riistat talteen.

Marking: Sees the birds drop and retrieves them.

Riistankäsittely: Puutteita luovutuksissa osalla riistoilla.

Game handling: Problems in returning to hand in some cases.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Päivän kokeessa koira suorittaa hyvin ohjaus- sekä paikallistamistehtävän, mutta koesuorituksen kokonaisuutta heikentää puutteet riistan käsittelyssä sekä hieman tehoton hakutyöskentely.

General appearance: In today’s test the dog completes the guided retrieve and marks well, but lacks in game handling and somewhat inefficient free search reduce the prize.

Kootut selitykset: Luka vaikutti hieman väsyneeltä kokeeseen mennessä, mutta se ei näkynyt erityisemmin työskentelyssä. Ohjaus ja markkeeraukset olivat varmaa työtä – vaikka ohjaaja meinasikin kakkosmarkkeerauksessa mokata ja estää ensimmäisen heiton näkemisen. Hakutyössä aiemminkin saman tuomarin kokeissa näkyneen tehottomuuden syy selvisi. Jostain syystä Luka ei lähden syvällä pitkään kaislikkoon tekemään hakua. Pienellä lisätreenillä tämänkin asian pitäisi korjaantua. Riistan käsittely Lukalla on vähän ailahtelevaa palautuksissa, mutta eilisen rikon jälkeen en halunnut painostaa ollenkaan vaikka tiesin mahdollisten pudotusten heikentävän palkintosijaa.
Excuses: Luka seemed a bit tired on the way to the test, but it didn’t show in any special way in his work. The guided retrieve and marks were solid work – even though the handler almost caused Luka to miss seeing the first throw of the double. In the free search I finally figured out why the same judge has criticized Luka’s free search. For some reason he is very inefficient in searching through larger areas of rushes. A bit of extra practice should fix this issue. Game handling during the returns has always been a bit iffy with Luka, but after yesterday’s broken bird I didn’t want to take any chances at all even though I knew that possible drops would reduce the prize.

Posted on

Liperi NOME-Bhunt test

Markku Bräyschy, ALO0no prize in beginners class

Haku:

Free search:

Ohjattavuus: Etenee hyvin linjaa, selvittää tehtävän.

Guided retrieve: Goes along the guided line, completes the task.

Paikallistamiskyky: Näkee ensimmäisen pudotuksen, saa riistan talteen.

Marking: Sees the first mark, retrieves the game.

Riistankäsittely: Ohjaustehtävän yhteydessä murskaa löytämänsä riistan.

Game handling: In the guided retrieve crushes the bird he found.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Koiran koesuoritus keskeytyy riistan murskaamisen vuoksi.

General appearance: The dogs test is interrupted by the broken game.

Kootut selitykset: No, koitti sitten sekin päivä, että Luka rikkoo riistaa. Loppupelissä linnusta ei mennyt kuin pari kylkiluuta rikki ja sekin kun pitkäkuono pakkasi lintua syvemmälle suuhunsa. Mistään vakavasta ei siis ole kyse. Ohjaus oli ihan vaativa luokkaan nähden, mutta Luka suoritti sen ongelmitta ja siitä saa olla erittäin tyytyväinen.
Excuses: Well, the day came that Luka broke some game. In the end, he only broke a few ribs when correcting his grip deeper into his long muzzle. So it isn’t a serious problem, just an accident. The guided retrieve was challenging when considering Luka’s class, but he completed the task without problems. So there was that to be happy about.

Posted on

Kuopio

Frank Whyte, Iso-Britannia, PEK-1, KP, ROP-pentuGreat Britain, BOB-puppy, honorary prize

Nicely molded head with good eyes and earset. Good bone, rib and outline. Racy with good tailset. Promising youngster needs to strengthen in rear action. Presented in good coat.

Hyvin muotoutunut pää, jossa hyvät silmät ja korvien kiinnitykset. Hyvä luusto, kylkikaari ja ääriviivat. Linjakas ulkomuoto ja hyvä hännän kiinnitys. Lupaavan nuorukainen, jonka takaliike tarvitsee lisää voimaa. Esitetään hyvässä turkissa.

Posted on

Kuopio KV-näyttelytINT shows

Kiva mutta helteinen viikonloppu takana Kuopion raviradalla. Kuvia sunnuntain fläteistä löytyy galleriastamme. Kiitoksia majapaikkalaisillemme mukavasta seurasta!

We spend nice but very hot weekend at hippodrome of Kuopio. Pictures of sunday’s show can be found at our gallery. Thanks to everyone who shared our accommodations during the weekend for a lovely time!

Perjantaina 6.8.2010 Topi oli paras urospentu. Tiukka tuomari ei antanut Topille KP:ta. Tänään tuomarina oli Cecilia Ringström Kanadasta. Topin arvostelu
At friday 6.8.2010 Topi was best male puppy. Topi didn’t get a HP from a strict judge. The judge today was Cecilia Ringström from Canada. Topi’s evaluation

Lauantaina 7.8.1020 Topi esiintyi polttavasta helteestä huolimatta upeasti ja oli paras urospentu, sai KP:n ja oli myös ROP-pentu! Tuomarina Tina Herman, Slovenia. Topin arvostelu
At saturday 7.8.2010 Topi showed himself brilliantly despite the burning heat. Topi was best male puppy, got a HP and was also BOB puppy! The judge was Tina Herman from Slovenia. Topi’s evaluation

Sunnuntaina 8.8.2010 oli viikonlopun kuumin päivä ja koiria tuli viilennettyä tavalla jos toisellakin. Vaikka helle ja väsymys painoivat, Topi jaksoi esiintyä iloisesti ollen jälleen paras urospentu. Topi sai myös tänään KP:n ja oli ROP-pentu. Tuomarina oli Frank Whyte, Iso-Britannia. Topin arvostelu
Sunday 8.8.2010 was the hottest day of the weekend and the dogs had to be cooled off by one way or the other. Even though Topi was hot and tired he was happy at the ring and was best male puppy. Topi got HP also today and was BOB puppy. The judge was Frank Whyte from UK. Topi’s evaluation


Posted on

Kuopio

Tina Herman, Slovenia, PEK-1, KP, ROP-pentuBOB-puppy, honorary prize

7 months old. Very good type. Not big one. Well balanced. Lovely head. Good neck, topline, tailset. Upperarm could be slightly better angulated. Good body and hindquarters. Still loose in movement. But anyway he moves very well for his age. Nice coat. Nice temperament.

7 kk vanha. Erittäin hyvä tyyppi. Ei hirveän iso. Hyvin tasapainoinen. Ihastuttava pää. Hyvä kaula, ylälinjä, hännän kiinnitys. Olkavarsi voisi olla hieman paremmin kulmautunut. Hyvä runko ja takaosa. Vielä hieman löysä liikkeessä. Mutta liikkuu erittäin hyvin ikäisekseen. Hyvä turkki. Hyvä luonne.