Posted on

Kontiolahti NOUtendency trial

“Ai, ne voivat mennä myös rikki?” kysyivät aloittelevat noutajaharrastajat kun kävivät Jalon kanssa ensimmäistä kertaa taipumuskokeissa.

Hylsy siis tuli.

Yleisvaikutelma: “Kiihottuneessa tilassa kokeessa työskennellyt koira, joka käsittelee riistaa kovin ottein ja tulee hylätyksi kokeessa”.

No, treenit jatkukoon! Saimme tuomarilta paljon hyviä neuvoja tulevaan harjoitteluun.

Jalon koepöytäkirja

“They can get broken too?”
asked two rookie retriever enthusiasts after taking Jalo to his first tendency trial.

Jalo did not pass.

General appearance:
“A dog that works in a heated state and handles the game roughly leading to failure”.

The training shall continue! We got several good advices how to continue training Jalo from the judge.

Jalo’s evaluation


Posted on

Kontiolahti, taipumuskoetendency trial

Markku Bräyschy, hylättyfailed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hieman kiihkeä.Hyväksytty

Social behavior: Slightly heated. Passed

Uimahalu: Työskentelee mielellään vedessä. Hyväksytty

Swimming: Enjoys working in the water. Passed

Hakuinto:

Search eagerness:

Noutohalu: Hyvät talteenotot. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Retrieves well. Passed

Nouto-ote: Käsittelee riistaa kovin ottein ja riista murskaantuu. Hylätty

Retrieve grip: Handles the game roughly and crushes it. Failed

Palauttaminen: Ohjaajan läheisyyteen. Hyväksytty

Returns: Near the handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Kiihottuu hieman. Hyväksytty

Reaction to shot: Heats a bit. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky:

Self-confidence and initiative:

Yhteistyö: Riittävä. Hyväkäsytty

Cooperation: Sufficient. Passed

Yleisvaikutelma: Kiihottuneessa tilassa kokeessa työskennellyt koira, joka käsittelee riistaa kovin ottein ja tulee hylätyksi kokeessa.

General appearance: A dog that works in a heated state and handles the game roughly leading to failure.