Posted on

Nurmes RNgroup show

Helteinen näyttelypäivä kolmen koiran voimin. Kassulle tuloksena VET EH-1. Kultsut tuomaroi Hanne Jokisilta. Flättien tuomarina oli Gun Holmström, Jalolle JUN H ja Flipelle AVO T.
Kassun arvostelu, Jalon arvostelu, Flipen arvostelu
Hot day at the show with all three dogs. Kassu got Very good and was placed first in veteran class. The goldens were judged by Hannele Jokisilta. The judge for the flatcoats was Gun Holmström. Jalo got Good in juniorclass and Flippe Sufficient in open class.
Kassu’s evaluation, Jalo’s evaluation, Flippe’s evaluation

Posted on

Nurmes

Gun Holmström, AVO Tsufficient in open class

Lyhytrakenteinen, tiivis, hieman yliraskas musta uros. Liian raskas pää. Lyhyt kaula. Saisi olla paremmin kulmautunut. Erinom. karvapeite. Liikkuu raskaasti. Erittäin iloinen ja miellyttävä luonne.

Short and compact, a bit too heavy black dog. Too heavy a head. Short neck. Good have better angulation. Excellent coat. Moves heavily. Very happy and pleasant character.

Posted on

Nurmes

Hanne Jokisilta, VET EH, VEK 1very good and placed first in veteran class

Seistessä erinomainen vanha herra (12 v), joka todella nauttii näyttelykäynnistään! Miellyttäväilmeinen pää. Hyvä kaula. Iän pehmeyttämä selkä. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Vahva luusto. Erinom. runko. Hyvä karva. Liikuu hieman epäpuhtaasti, mutta ei kuitenkaan selvästi onnu. Miellyttävä kokonaisuus.

An excellent old gentelman (12 years) while standing, who really enjoys his visit to the show! Pleasing head. Good neck. Back softened by age. Adequate angulation in back and front. Strong bones. Excellent body. Good fur. Moves slightly impure, but no noticeable limp. Pleasing whole.

Posted on

Nurmes

Gun Holmström, JUN Hgood in junior class

Hyväntyyppinen, varsin pienikokoinen musta uros, joka kauttaaltaan on ikäisekseen kehittymätön. Hyvät mittasuhteet ja rakenne. Turkki ei parhaassa kunnossa. Liikuu hyvin. Ilopilleri.

Good type, but fairly small black dog. Undeveloped considering his age. Good proportions and structure. Coat not in good shape. Moves well. Happy.