Posted on

Liperi, Kaatamo, taipumuskoetendency trial

Martti Hirvonen, hylättyfailed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhaton ja vähän äänekäskin, mutta suhtautuu myönteisesti vieraisiin ihmisiin ja toisiin koiriin.Hyväksytty

Social behavior: Restless and slightly loud, but reacts positively towards strange people and other dogs. Passed

Uimahalu: Menee empimättä veteen noutaen lokit. Hyväksytty

Swimming: Enters the water without hesitation and retrieves the gulls. Passed

Hakuinto: Liikkuu innokkaasti alueella.

Search eagerness: Moves with gusto in the search area.

Noutohalu: Ottaa lokit oma-aloitteisesti, mutta hakualueella vain käskystä. Hylätty

Retrieve eagerness: Takes the gulls with self-initiative, but requires a command in the search area. Failed

Nouto-ote: Hyvä. Hyväksytty

Retrieve grip: Good. Passed

Palauttaminen: Tuo riistat ohjaajalle. Hyväksytty

Returns: Brings the game to the handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Rauhallinen. Hyväksytty

Reaction to shot: Calm. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky:

Self-confidence and initiative:

Yhteistyö:

Cooperation:

Yleisvaikutelma: Toimintatarmoa runsaasti omaava koira. Suorittaa hyvä vesityön, mutta hakualueella odottaa aina riistalla ohjaajan kehotusta. Tämän vuoksi koe joudutaan keskeyttämään. Riistoja vastaan koiralla ei näyttäisi olevan mitään.

General appearance: A dog full of energy and willingness to act. Works well in the water, but waits for a command before picking up the birds in the field. This is the reason the dog fails the trial. Doesn’t appear to have anything against game.

Posted on

Liperi NOUtendency trial

Alunperin Flipestä ei pitänyt tulla metsästyskoiraa eikä meidän pakastimeen pitänyt tulla kuolleita lintuja. Jotenkin kuitenkin päädyimme tekemään Flipen kanssa noutoharjoutksia riistalla samaan aikaan kun mietimme toisen flätin ottamista (Jalohan se tuli sitten hyvin pian taloon). Tiedä sitten johtuiko Flipen innottomuus kylmää riistaa kohtaan treenaamisen aloittamisesta vanhemmalla iällä vai mistä, mutta kovinkaan oma-aloitteisesti Flippe ei koskaan riistaa nostanut.

Tämän takia ensimmäinen käyntimme taipumuskokeissa kaatui siihen, että Flippe ei oma-aloitteisesti nostanut yhtään lintua vaan jäi aina odottamaan kehotusta riistan nostamiseksi. Tosin vedessä ongelmaa ei luonnollisesti ollut, joten Flippe pääsi hakuruudustakin hakemaan useamman linnun ennen kokeen hylkäämistä.

Yleisvaikutelma: “Toimintatarmoa runsaasti omaava koira. Suorittaa hyvä vesityön, mutta hakualueella odottaa aina riistalla ohjaajan kehotusta. Tämän vuoksi koe joudutaan keskeyttämään. Riistoja vastaan koiralla ei näyttäisi olevan mitään”. Flipen koepöytäkirja

Originally Flippe wasn’t supposed to be a hunting dog and our freezer wasn’t supposed to be filled with dead birds. But somehow we ended up training Flippe with game around the same time that we started to seriously consider taking another flatcoat (and Jalo did join us shortly thereafter). For some reason – maybe because of the late start he got – Flippe was never too enthusiastic about cold game and had to be instructed to pick it up.

The reason why our first visit to tendency trials resulted in failure was that Flippe did not pick up any game independently and always waited at the game for the command to pick it up. But he didn’t have the problem in retrieving game from the water so he got to retrieve several birds from the free search area before he failed his test.

General appearance: “A dog full of energy and willingness to act. Works well in the water, but waits for a command before picking up the birds in the field. This is the reason the dog fails the trial. Doesn’t appear to have anything against game”. Flippe’s evaluation

Posted on

Leppävirta KRall breed

jaand Flippe” width=”215″ height=”143″ class=”alignleft size-thumbnail wp-image-2477″ />

“Tuplabuukkauksen” takia Jalo pääsi kasvattajansa kyydissä näyttelyyn. Tuomarina oli Stefan Sinko Sloveniasta. Jalolle JUN EH-1. Kiitos Annelle Jalon kuskaamisesta ja esittämisestä!

Jalon arvostelu

Because of double booking the day Jalo got to go to a dog show with his breeder. The judge was Stefan Sinko from Slovenia. Jalo got Very good and won the junior class. Thank you Anne for taking Jalo with you and handling him!

Jalo’s evaluation

Posted on

Leppävirta

Stefan Sinko, Slovenia, JUN EH, JUK 1very good and first place in junior class

10 months old. Nice type. Still very immature. Needs time. Good head, bite correct. Good upperline, correct tail set and carriage. Good angulations in the hindquarters. Moves good.

10 kk. Hyväntyyppinen. Vielä erittäin kehittymätön. Tarvitsee aikaa. Hyvä pää, oikea purenta. Hyvä ylälinja, oikea hännän kiinnitys ja kanto. Hyvät takakulmaukset. Liikuu hyvin.