Posted on

Simpele

Markku Santamäki, PEN 1, KP, VSPBOS puppy, honorary prize

Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Hyvä, riittävä, jalo pää. Riittävä luusto ja rinnan syvyys. Hyvät takaraajojen kulmaukset, mutta lantio-osan tulisi olla suorempi. Hyvä turkin laatu ja temperamentti.

Good sized, well proportioned. Good, adequate, noble (Jalo!) head. Adequate bone structure and depth of rib. Good angulation in the rear, but the croup should be straighter. Good fur and temperament.

Posted on

Simpele

Markku Santamäki, VET EH, VEK 1very good, placed first in veteran class

Sopivan kokoinen. Erittäin miellyttäväilmeinen veteraani. Hyvä pää ja kaula. Sopusuhtainen luusto. Oikea rintakehän muoto. Polvikulmaus voisi olla voimakkaampi, muutoin hyvät raajojen kulmaukset. Pirteä veteraani, jonka ylälinja ei ole enää paras mahdollinen. Kaunis väritys.

Good sized. Very pleasant veteran. Good head and neck. Well-balanced bones. Correct shape of ribcage. Stifle angulation could be stronger, otherwise well angulated. Lively veteran, whose topline isn’t the best possible any more. Beautiful color.

Posted on

Simpele RNgroup show

Kiva päivä! Kassu oli ensimmäistä kertaa virallisessa näyttelyssä ja Jalo oli viimeistä kertaa pentuluokassa. Markku Santamäki arvosteli molemmat rodut. Virkeä veteraani nautti päivästä aivan suunnattoman paljon :)

Kassun tuloksena VET EH-1.
Jalolla PEK1, KP ja VSP-pentu!

Jalon emä Tosca (Chiccoxen Dream On You) oli ROP, RYP-1 ja lopulta päivän päätteeksi upeasti BIS2! Paljon onnea!

Kassun arvostelu, Jalon arvostelu

Nice day! Kassu was shown for the first time in official dog show and Jalo was last time in an puppy class. The judge for both breeds was Markku Santamäki. Lively veteran enjoyed so much to be in a dog show :)

Kassu got Very good and was placed first in veteran class.
Jalo was placed first in a puppyclass, got a HP and was BOS puppy!

Jalo’s dam Tosca (Chiccoxen Dream On You) was BOB, BIG-1 and finally at the end of the day she was BIS2! Congratulations!

Kassu’s evaluation, Jalo’s evaluation


Huom kuolatipat ;)Note the drool drops ;)” width=”215″ height=”143″ class=”alignnone size-thumbnail wp-image-2439″ />
Emä ja kolme lastaDam and three kids” width=”215″ height=”143″ class=”alignnone size-thumbnail wp-image-2441″ />