Julkaistu

The stash of Vanha Puhos, GCJAN8

Vanha Puhos is an old industrial area in Kitee, the home of Nightwish. There’s also a modern industrial area called Puhos nearby, which offers fenced in areas of the forestry industry. The old area has several signposts that tell the story of the area. Unfortunately they are only in Finnish… The signposts are interesting because instead of chemicals they use soot, or burned wood, to protect the wood of the signposts from rotting.

Vanha Puhos on entinen teollisuusalue Kiteellä. Lähettyvillä on myös nykyinen teollisuusalue, joka on nimetty tylsästi pelkäksi Puhokseksi. Vanhan Puhoksen alueella on muutamia opastauluja, jotka kertovat alueesta. Opastaulut ovat siitä mielenkiintoisia, että niiden rakenteissa ei ole käytetty käsiteltyä puuta vaan tolpat on suojattu lahoamiselta hiillostamalla tolpan maan kanssa kosketuksissa olevat osat.

The old mill

The area has an old mill which is still in use at times. What’s missing from the area today is the old manor and most of the old sawmills and such. In the 19 century the area was mainly owned by N. L. Arppe, who brought the first steamship to the Finnish lakes. And a connection to Ramin’s background comes from the fact that most of the area was bought in the early 1900s by Oy Kaukas Ab, a pulp and paper mill in the shadow of which Ramin was born and grown.

Alueella on edelleen satunnaisesti käytössä oleva mylly. Aikojen saatossa alueelta on kuitenkin hävinnyt vanha kartano sekä suurin osa alueen sahoista ja muista. 1800-luvulla alueen pääomistaja oli N.L. Arppe, joka toi myös ensimmäisen höyrylaivan Suomen järville. Alueella on myös omat yhteytensä Raminiin, 1900-luvun alussa alueen osti Oy Kaukas Ab, jonka tehtaiden varjossa Ramin on lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt.

Signposts The old mill

The old mill is a great example of Finnish wood buildings. Unfortuantely it was closed when we visited the area and we couldn’t see the inside of it for details of the structure. Next to the mill is a small power station creating electricity from the three meter height difference in the water. Because the mill and power station dam up the river, the logs that were transported through the water had to be carted over a land bridge. To take care of this, a cart was lowered into the water and logs were loaded on it. After this the cart was pulled over the land bridge on tracks.

Vanha mylly on erinomainen näyte suomalaisesta puurakentamisesta. Valitettavasti se oli suljettuna kun kävimme alueella emmekä päässeet sisältä näkemään yksityiskohtia sen rakenteesta. Myllyn vierellä on pieni voimalaitos, joka tuottaa sähköä kolmen metrin korkeuseron turvin. Koska mylly ja voimalaitos patosivat joen, piti uitetut puut kuljettaa maakannaksen yli. Tätä varten kirkoilla oleva kärri laskettiin veteen, täytettiin puilla ja kuljetettiin maavallin yli.

Log handling equipment Anna, Flippe and Kassu

The cache itself is near the mill in quite an interesting place. Or at least that is where it is supposed to be. We couldn’t find it even if we did come back the next day to look for it… At least we had a change to get some of the Nightwish beer bottles from Kitee on our second visit there. Based on the communication we had with the cache owner, it seems that the cache has gone AWOL. (Update: The cache was missing for a while, but has been found since.) Flippe did try to help us even if we did have him tied up to a tree.

Itse kätkö on myllyn lähellä varsin mielenkiintoisessa paikassa. Tai ainakin niin luulisimme, sillä emme sitä löytäneet vaikka palasimme vielä seuraavana päivänä uudestaan tutkimaan aluetta. Mutta ei toinen käynti Kiteellä mennyt hukkaan, sillä saimme haettua muutaman pullon Nightwish olutta Kiteen kaupoista. Kätkön omistajan kanssa käymämme kirjeenvaihdon perusteella kätkö on saattanut kadota. (Päivitys: kätkö oli hetken aikaa kadoksissa, mutta on sittenmin löytynyt.) Flippekin yritti kovasti auttaa kätkön löytämisessä, mutta lopulta jouduimme sitomaan yli-innokkaan avustajan puuhun odottamaan.

Flippe peeking

After an hour or two of futile searching we decided to head towards the next caches of the day, Aconitum Tohmajärvi and Öllölä.

Parin tunnin tuloksettoman etsinnän jälkeen päätimme jatkaa päivän seuraaville kätköille: Aconitum Tohmajärvelle ja Öllölään.

An old barn

Cache visited 13.8.2004. View cache details.Kätköllä kävimme 13.8.2004. Katso kätkön tiedot.