Julkaistu

Siilinjärvi NOME-Bhunt test

Parin viikon tehokkaan jälkiharjoittelun jälkeen siirryimme Lukan kanssa Siilinjärven kokeeseen.

Koe alkoi maamarkkeerauksella taimikkoon, jonka jälkeen oli ohjaus avoveteen. Ohjausriista oli hyvin vettynyt tavi, josta moni koira ei saanut kunnon hajuja kuin vasta riistan kohdalla. Ohjauksen jälkeen oli hakuruutu, joka oli yllättävän haastava monelle koiralle – Lukakaan ei kunnolla kattanut koko aluetta. Hakuruudun jälkeen viimeisenä suorituksena oli vielä käytännössä lahden yliuitto markkeeraukselle.

Tehokas treenaaminen edellisenä päivänä taisi vähän kostautua ja Luka ei ollut aivan täydessä iskussa – tuloksena lopulta ALO3.

Lukan koepöytäkirja, Kuviakin on.

After a couple of weeks of enthusiastic training of tracking scents we moved on to the hunt test at Siilinjärvi with Luka.

The test started with a land mark into some young forest after which there was a guided retrieve into open water. The game at the end of the guided retrieve was a well moistened common teal. Many dogs didn’t get a good scent of it until they were right on top of it. Then it was on to the free search. The area was surprisingly challenging – even Luka didn’t cover the whole area well. The last task was practically a swim over the bay to a long water mark.

The hard training on the previous day may have backfired a bit and Luka wasn’t in top form – his result was a third prize in beginners class.

Luka’s evaluation, We also have pictures.

Julkaistu

Siilinjärvi NOME-Bhunt test

Pentti Åman, ALO33rd prize in beginners class

Haku: Itsenäistä hakua tekevä koira, joka voisi kattaa aluetta paremmin. Tuo 3/6

Free search: Dogs works independently in the area but could cover the area better. Returns 3/6

Ohjattavuus: Selvittää tehtävän, mutta tarvitsee pari uutta lähetystä.

Guided retrieve: Completes the task but needs a few starts.

Paikallistamiskyky: Havaitsee molemmat tehtävät ja noutaa ne.

Marking: Sees both tasks and retrieves them.

Riistankäsittely: Nopea ylösottaja, pudottelee luovutuksessa.

Game handling: Picks up quickly, drops when returning.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Rauhallinen ammuttaessa.

Other qualities: Calm during shot.

Yleisvaikutelma: Hyvällä tasaisella vauhdilla työskentelevä uros, jolla tänään vaikeuksia riistan käsittelyssä sekä hieman ohjauksessa.

General appearance: Dog that works with a good even pace, but today has problems with game handling and in the blind retrieve.

Kootut selitykset: Edellispäivän treeni taisi painaa vähän liikaa Lukan punteissa kun hakutyö ei ollut aivan omalla tasollaan. Riistan pudottelu johtui enemmän ohjaajasta kuin mistään muusta…
Excuses: The training session the day before seemed to be bothering Luka a bit since his free search wasn’t up to his usual standards. The problems in handling the game had more to do with the handler than dog…

Julkaistu

Ruokolahti NOME-Bhunt test

Luka aloitti koekautensa erinomaisella suorituksella Ruokolahden kokeessa. Vain se pupu jäi jälleen kerran jäljen päähän…

Koe oli varsin helpossa maastossa – suhteellisen avointa rantaa sekä kangasmetsää. Tämä näkyi ohjauksen vaativuudessa (uiden eikä missään nimessä rantaa pitkin), markkeerausten pituudessa (yli 50 m kaksoismarkkeeraus veteen) sekä hakuruudun koossa (todella iso). Hakuruudun erikoisuutena oli kyyhky, jonka nostaminen oli kynnyskysymys muutamalle koiralle. Lukalla otteet kyyhkyn kanssa olivat vähän ronskit, mutta ehjänä se tuli perille asti.

Hyvä koekauden avaus, josta ainoana harmina oli pupun jääminen metsään – jälki ei vain tahtonut sattua ilmavainulla viuhtovan flätin nenään. Eli tuloksena loppupelissä uran kolmas ALO2.

Lukan koepöytäkirja

Luka started his hunt test season with an excellent performance at the Ruokolahti hunt test. Only the rabbit remained at the end of the scent trail once again…

The terrain of the test was relatively easy – fairly open water and clear pine forest. This was then compensated with the challenging guided retrieve (the dog had to swim and was not allowed to go by the shore), the length of the marks (over 50 metre double into water) and the size of the free search area (really big). The specialty in the free search area was the pigeon, which a few dogs refused to pick up. Luka was a bit rough with the pigeon, but returned it to hand intact.

A good start to the season, except for the rabbit that was left in the forest. For some reason the fast moving air-scenting flatcoat didn’t catch a good enough wiff… So in the end, Luka got his career’s third second prize in beginners class.

Luka’s evaluation

Julkaistu

Ruokolahti NOME-Bhunt test

Pentti Åman, ALO22nd prize in beginners class

Haku: Tasaisella vauhdilla työskentelevä koira, joka löytää riistat hyvin.

Free search: Dog works with an even pace and finds the game well.

Ohjattavuus: On ohjattavissa riistalle.

Guided retrieve: Can be guided to the game.

Paikallistamiskyky: Havaitsee kaikki heitot.

Marking: Marks all throws.

Riistankäsittely: Hieman tiukka ote kyyhkystä, ei riko.

Game handling: Slightly hard grip with pigeon, does not break.

Jäljestämiskyky: Ei selvitä jälkeä.

Tracking ability: Does not complete the task.

Muut ominaisuudet: Rauhallinen ammuttaessa, voisi olla hieman kuuliaisempi.

Other qualities: Calm during shot, could listen to handler better.

Yleisvaikutelma: Tasaisella vauhdilla työskentelevä uros jolla hyvä riistainto. Toivoisin hieman enemmän kuuliaisuutta. Koira ei selvitä jälkeä.

General appearance: Dog that works with even pace and good enthusiasm towards game. I wish he would be more obedient. Does not complete the tracking task.

Kootut selitykset: Melkein vannoin, että menisin TOKO-kokeisiin Lukan kanssa jos vielä tulisi kuuliaisuudesta palautetta. Saas nähdä miten käy… Koe meni jälkeä lukuun ottamatta erittäin hyvin. Jälkeä pitää nähtävästi treenata kun toistamiseen jäi ykköstulos siitä kiinni.
Excuses: I almost vowed that I’d go to an obedience test with Luka if we still got feedback about his obedience. Well see… I am very satisfied with Luka’s work. For some reason he has problems with the tracking task, so I guess we need to practice it more.

Julkaistu

Nuorten koirien katselmus ja Open ShowYoung dogs evaluation and Open Show

Flattikasvattajat ry järjesti Savitaipaleella viikonloppuna nuorten koirien katselmuksen ja Open Show’n fläteille. Topi oli meillä ainoa iältään katselmukseen sopiva koira – ainakin jos alaikärajaa tulkittiin hieman joustavasti.

Kokemuksena katselmus oli aivan mahtava. Koiria arvioitiin varsin tarkasti niin metsästysominaisuuksiensa kuin ulkomuotonsakin puolesta. Jokaiselle koiralle oli varattu riittävästi aikaa ja arviot olivat perusteellisia. Loppupelissä arvioitavana taisi olla yli 30 koiraa, joten päiväkin venyi varsin pitkäksi.

Metsästysominaisuuksia arvioitiin kahdella rastilla. Ensimmäisellä oli ensin pelkkä damin heitto, nouto ja palautus ohjaajalle. Sen jälkeen samalla rastilla oli laukaus (starttipistoolilla tai damipyssyllä) ja damin heitto, joka piti palauttaa. Tässä arvioitiin nimenomaan suhtautumista laukaukseen ja markkeerauskykyä. Toisella rastilla oli pari riistajälkeä ja yksi alueelle heitetty riista. Ohjaaja sai vain näyttää mistä jälki alkoi, muuten koiran suoritukseen ei ohjaaja saanut vaikuttaa. Arvioitavana oli miten koira reagoi hajujälkeen ja miten koira käyttäytyy kohdatessaan riistaa sekä luonnollisesti myös riistankäsittely.

Topilla ei ollut mitään ongelmia laukauksen siedossa ja markkeerauksetkin menivät hyvin – etenkin kun ottaa huomioon iän. Riistarastiakin Topin osalta helpotettiin eikä vaadittu itsenäistä etenemistä metsässä. Topi eteni kuitenkin yllättävänkin tehokkaasti jälkeä pitkin ja riistan löydettyä nosti sen vain pienen innostamisen jälkeen. Sen jälkeen riista palautettiin 30 metrin päässä kyykyssä valokuvaavalle Annalle eikä vieressä olevan Raminille, joka toimi ohjaajana.

Ulkomuodon arvioinnissa kaksi kasvattajatuomaria kävi läpi kunkin koiran ulkomuotoa perusteellisen lomakkeen avulla. Ulkomuodon arviointi kestikin sellaiset 15-20 minuuttia koiraa kohti ja tuomarit taisivat olla päivän päätteeksi aika väsyneitä.

Luonnollisesti Topi arviointi on luettavissa kokonaan. Ja onhan katselmuksesta myös kuvia.

Open Show oli seuraavana päivänä ja sisälsi flättiluokkien lisäksi luokat erirotuisille, joita oli muutama eksynyt paikalle. Meiltä Topi, Jalo ja Luka olivat kehässä. Topi voitti urospennut, mutta BIS-pentua ei jaettu narttujen voittajan kadottua paikalta ennen näyttelyn loppua. Jalo ja Luka eivät erityisemmin menestyneet, mutta Luka sai jälleen yhden arvion ulkomuodostaan kasvattajatuomarilta. Topin, Jalon ja Lukan arvostelut ovat myös luettavissa. Ja kuviakin on.

Flattikasvattajat ry (Finnish Flatcoat Breeders Society) organized a young dogs’ evaluation event and an open show for flatcoats during the weekend in Savitaipale. Topi was the only one of our boys who was young enough to participate in the evaluation – at least if you looked at the lower age limit with some leniency.

As an experience the evaluation was absolutely fantastic. The were evaluated really carefully both for their hunting attributes and conformation to the breed standard. There was plenty of time reserved for the evaluation of each dog and the evaluations were thorough. All in all there were over 30 dogs evaluated, so the day was quite long.

Hunting attributes were evaluated at two different locations. The first location started out with a thrown bumper which was to be retrieved and returned to the handler. After that there was a shot (with a starter or dummy launcher) and a throw. This was to evaluate reaction to shot and marking ability. The second location had a couple of game scent trails and a thrown bird. The handler could only show the dog where the trails started, otherwise the handler wasn’t supposed to influence the dog in any way. The evaluated attributes were reaction to the scent trail and how the dog behaves when encountering game – and naturally how the dog handles game.

Topi didn’t have any problems whatsoever with the shots and the marks went well – especially when you consider his age. The game task was made a bit easier for Topi and independent and free movement in the forest wasn’t a requirement for him. He was surprisingly efficient in following the scent trail and once he found the game he required very little motivating to pick it up and run off with it towards Anna who had kneeled down 30 metres away to take a picture – he couldn’t return it to Ramin who was the handler and right next to him.
Raminille, joka toimi ohjaajana.

In order to evaluate the dogs conformance, two breeder-judges went through the dogs structure using a thorough form. The evaluation took about 15-20 minutes per dog and the judges were quite tired after the long day.

Naturally, you can read Topi’s full evaluation and we have pictures.

The Open Show was held on the next day and had, in addition to the flatcoat classes, classes for dogs of other breeds. We had a couple of lost non-flatcoats in the area. All our flatcoats were in the ring. Topi was the winner of the male puppies, but there wasn’t a best in show puppy selection since the winner of the female puppies disappeared before the end. Jalo and Luka didn’t get any special accolades, but we got another evaluation of Luka’s conformance from a breeder-judge. Topi’s, Jalo’s, and Luka’s evaluations are online. And again, we have pictures.

Julkaistu

Open Show, Savitaipale

Finn Arild Thorsen, Norja, AVONorway, open class

Good type. A bit strong head for me. Nice depth of body. Well ang[gulated] rear. A little straight in upper arm. Very good bone and feet. Moves ok, but would prefer much more drive. Nice temperament.

Hyvä tyyppi. Pää hieman liian vahva makuuni. Hyvä rungon syvyys. Hyvin kulmautunut takaa. Olkavarsi hieman suora. Erittäin hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu ok, mutta saisi olla enemmän potkua. Hyvä luonne.

Julkaistu

Open Show, Savitaipale

Finn Arild Thorsen, Norja, AVONorway, open class

Masc[uline] dog of good type. Would prefer a more filled in muzzle. Very nice depth of body. Very well angulated front and rear. Moves well from the side but very unstable at the rear.

Hyväntyyppinen maskuliininen uros. Kuono saisi olla täyteläisempi. Erittäin hyvä rungon syvyys. Erittäin hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu hyvin sivulta mutta erittäin epävakaa takaa.

Julkaistu

Open Show, Savitaipale

Finn Arild Thorsen, Norja, pennut 5- 9 kk, kilpailuluokan 1, paras urospentuNorway, puppies 5 – 9 months, placed first, best male puppy

Exl. [excellent] type. Very nice outline. Beautiful head and exp[ression]. Very nice body for age. Nice bone. Could have tighter feet. Good angulations. Moves very well from the side, a little loose from behind and a little wide in front at the moment. Very nice temp[erament].

Erinomainen tyyppi. Erittäin mukavat ääriviivat. Kaunis pää ja ilme. Erittäin mukava runko ikäisekseen. Hyvä luusto. Tassut voisivat olla tiiviimmät. Hyvät kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin sivulta, takaa hieman löysästi ja edestä leveästi tällä hetkellä. Erittäin mukava luonne.